Koheesiopolitiikan tulee jatkossakin kyetä mukautumaan alueiden tarpeisiin

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt päätelmät, joissa esitetään EU-jäsenmaiden kanta koheesiopolitiikan tulevaisuuteen.

Päätelmissä korostetaan koheesiopolitiikan roolia EU:n keskeisenä pilarina. Sen ainoana tavoitteena tulee jatkossakin olla EU:n taloudellisen, yhteiskunnallisen ja alueellisen koheesion vahvistaminen sekä alueiden eriytymisen minimointi. Neuvoston mukaan koheesiopolitiikan tulisi mukautua muutoksiin ja odottamattomiin tapahtumiin, samalla säilyttäen pitkän aikavälin rakenteelliset tavoitteensa. Neuvosto korostaa myös yhteistyöpohjaista ja paikkakohtaista lähestymistapaa koheesiopolitiikan toteuttamisessa.

Huolimatta siitä, että koheesiopolitiikka on kaikkia EU:n alueita koskevaa politiikkaa, tulisi tukitoimia keskittää erityisesti vähemmän kehittyneille alueille. Etenkin maaseutu, teollisuuden muutosprosessissa olevat alueet, vakavista luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsivät alueet sekä harvaan asutut alueet tulisivat olla kohdennettujen koheesiotoimien keskiössä. Neuvosto korostaakin tarvetta mitata ja arvioida eri alueiden kehitystarpeita sekä puuttua kehitysloukkuihin.

Euroopan komissiolta odotetaan esitystä rahoituskauden 2028+ koheesiopolitiikan lainsäädäntökehyksestä vuonna 2025.

Lue lisää.