Kiertotalouden ja energiatehokkuuden rahoitusmahdollisuuksia Horisontti 2020 -ohjelmassa

Kiertotalouden ja energiatehokkuuden rahoitusmahdollisuuksia Horisontti 2020 -ohjelmassa

8.11.2016-7.3.2017 haetaan ehdotuksia Horisontti 2020 -ohjelman 2016-2017 mukaiseen Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: large-scale demonstration projects (CIRC-01-2017 (b)) -ehdotuspyyntöön.

Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy –ehdotuspyyntö pyrkii vastaamaan Euroopan kohtaamiin resurssihaasteisiin. Resurssienkäytön tehostaminen ja siten talouden kilpailukyvyn ja kestävyyden parantaminen on mahdollista panostamalla kiertotalouden malleihin lineaarisen resurssienkäytön sijaan.

Hakuehdotuksen kohta b, Systemic services for the circular economy tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia ison mittakaavan palvelukokonaisuuksille, jotka osoittavat kiertotalouden taloudellisen ja ekologisen hyödyn.

Hakijoilta odotetaan kokonaisvaltaista ekologista lähestymistapaa teknisten, organisatoristen, yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja käyttäytymisen innovaatioiden avulla, minkä lisäksi projektien tulisi tukea kansalaisyhteiskunnan osallistumista. Erityisesti ehdotuksissa tulisi pohtia uusien bisnesmallien luomista yhdessä loppukäyttäjäryhmien kanssa ja näiden tarpeet huomioiden.

Tässä ohjelmassa on jaossa yhteensä 44 miljoonaa euroa, ja kohdan b mukaisille hankkeille esitetään 4-7 miljoonan euron rahoituskontribuutioita hankkeen tavoitteiden täyttämiseksi. Rahoitusaste on 70 % hankkeen kokonaisbudjetista.

Ehdotuspyyntö on tyypiltään Innovation actions, mikä tarkoittaa että hakijoina tulee olla vähintään kolmen itsenäisen, eri maista (EU ja Horisontti 2020 -yhteistyömaat) tulevan toimijan konsortio.

Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakemuksen laajuutta on rajoitettu. Toiseen vaiheeseen valitaan parhaat ensimmäisistä hakemuksista, ja nämä hakemukset voivat olla pidempiä kuin 1. vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen kestää 7.3.2017 saakka, ja jatkoon päässeille hakemuksille toisen vaiheen haku 5.9.2017 saakka. Lisätietoa ehdotuspyynnön nettisivulta.

Hyödyllisiä linkkejä: