Anna ehdotuksesi kestävän energian kilpailuun

Euroopan unionin kestävän energian teemaviikon kilpailun (The European Sustainable Energy Awards) haku on avattu ja siihen voi osallistua 9. helmikuuta 2023 asti. Kilpailussa palkitaan yksittäisiä henkilöitä ja hankkeita innovaatioista ja työskentelystä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden parissa. Voittajat palkitaan kesäkuussa 2023.

Palkintoja myönnetään kolmessa kategoriassa:

Innovaatio

  • Palkinto antaa tunnustusta erinomaisille EU-rahoitetuille hankkeille (käynnissä oleville tai hiljattain päättyneille), jotka osoittavat omaperäisen ja innovatiivisen väylän kohti puhtaaseen energiaan siirtymistä.

Paikallinen energiatoiminta (Local Energy Action)

  • Palkinto antaa tunnustusta sellaisille toteutetuille kestävän energian toimille, joita ajaa kansalais- tai kuluttajaryhmä (kunnassa tai muissa sidosryhmissä) ja jotka edistävät puhtaaseen energiaan siirtymistä yhteisön tai paikallisella tasolla. Toimet myös innostavat ja motivoivat muita toteuttamaan vastaavia hankkeita EU:n laajuisesti, minkä tuloksena saavutetaan sekä ympäristöön liittyviä että taloudellisia etuja.

Nainen energia-alalla (Woman in Energy)

  • Tässä kategoriassa palkinto myönnetään naisille, jotka johtavat puhtaaseen energiaan siirtymistä edistäviä toimintoja. Erityistä huomiota kiinnitetään pyrkimyksiin edistää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista, tasa-arvoa ja yhtäläisiä mahdollisuuksia energiasektorilla.

Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa ajankohtaista hanketta tai toimintaa EU- ja ETA-alueilla. Kyseessä voi olla paikallinen aloite tai alan laajuinen ohjelma tai henkilö, joka auttaa kansalaisia, teollisuutta ja julkista sektoria saavuttamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita.

Lue lisää palkinnosta ja hakukelpoisuusvaatimuksista täältä.