Keskustelu EU:n uudesta TKI-ohjelmasta on jo käynnistynyt

Keskustelu Euroopan unionin seuraavasta tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta, Horisontti Euroopan seuraajasta eli FP10:stä, on alkanut. Seuraava ohjelmakausi alkaa 2028. Euroopan komissio antaa ehdotuksensa uudeksi ohjelmaksi vielä ennen kesää 2025.
 
Keskustelua käydään tällä hetkellä etenkin politiikka- ja tutkimus-vetoisuudesta. Keskustelu liittyy siihen painotetaanko enemmän soveltavaa tutkimusta, joka tukee EU:n poliittisia tavoitteita – esimerkiksi vihreää siirtymää ja teknologista suvereniteettia – vai bottom-up -lähtöistä tutkimusta ja tiedettä. Keskustelu on ohjautunut entistä enemmän politiikka-lähtöisen ja kohdistetumman tutkimuksen rahoittamiseen. Siksi tiedeyhteisö on ryhtynyt vaatimaan entistä äänekkäämmin rahoituksen korvamerkkaamista tieteelle ja perustutkimukselle.
 
Euroopan komission tutkimuksen ja innovaatioiden pääosaston pääjohtaja Marc Lemaître totesi EARTO:n tilaisuudessa, että näiden kahden lähestymistavan välille on löydettävä oikea tasapaino. Aikaa keskustelun käymiseen on kaksi vuotta.

Euroopan parlamentissa on käyty lokakuussa keskustelua FP10:stä ja sen budjetista. Ensimmäiset europarlamentaarikot ovat jo vaatineet kunnianhimoista 200 miljardin euron budjettia uudelle TKI-ohjelmalle. Nykyisen Horisontti Eurooppa -ohjelman budjetti on 95,5 miljardia euroa. Edellisissä neuvotteluissa Euroopan parlamentti vaati kaikkein kunnianhimoisinta budjettia, neuvosto eli jäsenvaltiot ehdottivat niukinta ja lopulta päädyttiin varsin lähelle komission ehdottamaa budjettia. EU:n monivuotista budjettia koskevista neuvotteluista odotetaan tällä kertaa vaikeampia kuin ikinä, sillä haasteita joihin EU:n odotetaan vastaavan on enemmän kuin ikinä.

Horisontti 2020 -ohjelman (2014-2020) ex-post -arviointi on käynnissä ja myös se vaikuttaa seuraavan rahoitusohjelman muodostamiseen. On odotettavissa, että sen pohjalta ohjelmien entistä systemaattisempi ja nopeampi vaikuttavuuden parantaminen korostuu. Komissio on aloittamassa tekemään väliarviota Horisontti Eurooppa -ohjelmasta, mikä myös vaikuttaa uuden ohjelman sisältöön. Se tulee pitämään sisällään näkemyksiä esimerkiksi seuraavista asioista: TLR-tasojen välinen tasapaino, tutkimus versus innovaatiot -painotus, ja synergiat eri rahoitusohjelmien välillä. Lisäksi pian nimitetään korkean tason ryhmä, joka tukee komissiota ohjelman laatimisessa. Korkean tason ryhmän raportti julkaistaan vuonna 2024.

Lähteet:

Science Business: Commission research chief: It’s time to start talking about the next EU research programme

Science Business: Horizon Europe successor needs €200B to meet future challenges, say MEPs

ERRIN:in Policy Working Groupin kokous 19.10.2023