Keskisen Itämeren rahoitusohjelma 2021-2027 on julkaistu ja ensimmäiset haut ovat auki

Ohjelma tulee investoimaan kauden aikana yhteensä yli 118 miljoonaa euroa EU-rahoitusta rajoja ylittäviin yhteistyöhankkeisiin. Keskisen Itämeren -rahoitusohjelman ensimmäiset haut avautuvat 10.2. ja sulkeutuvat klo 12 (Suomen aikaa) 31.3.2022. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti.

Rahoitusta voi hakea pieniin ja keskikokoisiin hankkeisiin. Pienet hankkeet jättävät hakemuksen vain yhdesti. Keskikokoisissa hankkeissa hakuprosessi on kaksiosainen ja vain ensimmäisen vaiheen läpäisevät hankkeet voivat jatkaa täydellisen hakemuksen täyttämiseen.

Hakemuksia varten voi varata henkilökohtaisia konsultointiaikoja yhteiseltä sihteeristöltä. Ohjelman projektipäälliköt tarjoavat syventäviä konsultaatioita hankesuunnittelusta hakemuksen jättämiseen ensimmäisen haun ollessa auki. Ohjelma suosittelee vahvasti hakeutumista vähintään yhteen, mielellään useampaan konsultaatiokertaan. Konsultaatiot loppuvat kaksi viikkoa ennen hakemusajan päättymistä. Tämän jälkeen sihteeristö keskittyy tukemaan aiemmin konsultoituja hankkeita hakemuksen täyttämisessä.

Rahoitusta voi hakea liittyen johonkin ohjelman seitsemästä tavoitteesta, jotka yhdistyvät neljään pääteemaan:

  • Innovatiivisen yrittämisen kehittäminen, johon liittyvät tavoitteet ovat enemmän vientiä pk-yrityksiltä ja enemmän nopeasti kasvavia yrityksiä.
  • Parempi ympäristön ja resurssien käyttäminen, johon liittyvät tavoitteet ovat yhdistetyn kiertotalouden ratkaisujen kehittäminen, paremmat rannikko- ja meriympäristöt ja vähennetyt CO2-päästöt.
  • Paremmat työllistymismahdollisuudet, johon liittyvä tavoite on tarjota paremmat työllistymismahdollisuudet työmarkkinoilla.
  • Paremmat julkiset palvelut, johon liittyvä tavoite on parempien julkisten palveluiden ja ratkaisujen tarjoaminen kansalaisille.

Lue lisää Keskisen Itämeren -ohjelmasta täältä.

Lue lisää hauista täältä.