Keskisen Itämeren ohjelmasta voi hakea rahoitusta vuonna 2024

Keskisen Itämeren ohjelman sihteeristö (Central Baltic Programme) on ilmoittanut tammikuussa 2024 avautuvasta ehdotuspyynnöstä. Silloin avautuu kaksi hakua:1) tavallisille hankkeille ja 2) pienille hankkeille.

Tavalliset hankkeet

Tavallisille hankkeille (regular projects) myönnetään rahoitusta seitsemän eri tavoitteen saralla:

  1. Pk-yritysten viennin lisääminen
  2. Nopeasti kasvavien yritysten lisääminen
  3. Yhteiset kiertotalousratkaisut
  4. Parannettu rannikko- ja meriympäristö
  5. CO2-päästöjen vähentäminen
  6. Paremmat työllistymismahdollisuudet työmarkkinoilla
  7. Parannetut julkiset palvelut ja ratkaisut kansalaisille

Ohjelmaan osallistuviin alueisiin kuuluvat Viro, Suomi (mukaan lukien Ahvenanmaa), Latvia sekä Ruotsi. Venäjän hyökkäyssodan, ja siitä johtuvan Venäjää ja Ukrainaa koskevien rahoitusohjelmien lakkauttamisen vuoksi Keskisen Itämeren ohjelma laajentaa maantieteellistä soveltamisalaansa ja saa lisärahoitusta.

Hakemusprosessi tavallisten hankkeiden rahoitukselle on kaksivaiheinen:

Ensimmäisen vaiheen haku 4.4.2024-30.4.2024

Toiseen vaiheeseen valittujen hankkeiden tulee lähettää täysi hakemuksensa aikavälillä 10.10.2024-31.10.2024.

Tavallisille hankkeille on varattu rahoitusta yhteensä 40 miljoonaa euroa.

Pienet hankkeet

Pieniä (18 kuukautta tai vähemmän kestäviä) hankkeita (small projects) suositellaan hakemaan rahoitusta tavoitteiden 6. ja 7. saralta, sillä niihin liittyvät hankkeet voidaan todennäköisemmin toteuttaa pienten hankkeiden kautta. Pienen hankkeen maksimibudjetti voi olla yhteensä 213 550 euroa.

Pienten hankkeiden hakuprosessi on yksivaiheinen.

Hakemukset tulee lähettää aikavälillä 10.10.2024-31.10.2024.

Pienille hankkeille on varattu rahoitusta yhteensä 2 miljoonaa euroa.

Seurantakomitea (Monitoring Committee) tekee päätökset tavallisista ja pienistä hankkeista samaan aikaan. Päätöksiä rahoitettavista hankkeista voidaan odottaa helmikuussa 2025.

Keskisen Itämeren Interreg –ohjelman sihteeristö järjestää vuoden 2024 aikana tukitapahtumia kiinnostuneille hakijoille.

Lue lisää Keskisen Itämeren ohjelmasta.