Kerro ideostasi Horisontti Euroopan missioiden toteuttamiseen

Euroopan komissio pyytää nyt ideoita ja ratkaisuja Horisontti Euroopan niin sanottuihin missioihin, joiden teemoja ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja yhteiskunnallinen muutos, hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit, terveemmät meret ja maaperä sekä syövän voittaminen.

Voit ehdottaa ideoita 14.9.

Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelma (2021-2027) Horisontti Euroopan osaksi on tulossa uusi missio-lähestymistapa. Näin pyritään tuomaan tutkimusta lähemmäs ihmisiä ja ratkaisemaan suuria globaaleja haasteita. Missioiden määrittely on yhteiskehittämiseen perustuva prosessi, jossa mukana on erilaisia asiantuntijoita työryhmistä (mission boards), tutkijoihin, elinkeinoelämään ja kansalaisyhteiskunnan edustajiin.

Lisätietoa komission sivuilta

Get Involved in Missions -sivusto