Kaupunkien ja yhteisöjen eurooppalainen siirtymä kohti digitalisaatiota – tutustu julistukseen

Join, boost, sustain -julistuksessa on kyse siitä, että digitaalisten ratkaisujen on tarkoitus auttaa sellaisten paikkojen ja ympäristöjen luomisessa, joissa kansalaiset haluavat asua ja elää. Digitaaliset ratkaisut vaativat lähestymistä monista eri sektoreista – joihin sisältyvät muun muassa urbaani liikkuvuus, energiatehokkuus, kestävä asuminen sekä digitaaliset julkiset palvelut. Nyt kaupunkeja osallistetaan tämän teeman ympärille ja niillä on mahdollisuus allekirjoittaa tämä julistus.

Julistus on jaettu periaatteisiin ja konkreettisiin toimiin. Periaatteissa korostuvat erityisesti kansalaislähtöinen toimintatapa, kaupungit innovaatioekosysteemeinä, eettinen näkökulma, teknologiat mahdollistajina ja yhteentoimivat digialustat. Toimien alla puolestaan on muun muassa teknisiä ja laillisia toimintatapoja sekä rahoitukseen, koulutukseen ja toimien mitattavuuteen liittyviä huomioita. Julistuksen allekirjoittajat sitoutuvat saamaan aikaan tuloksia vuoteen 2025 mennessä.

Living-in.eu toimii tämän julistuksen alustana ja verkoston pohjana.

Tutustu julistukseen ja allekirjoita se täältä.