Kaupungit voivat hakea oppimaan ensimmäisistä UIA-hankkeista

Joulukuun alussa avattiin pilottihaku, jossa kaupungit voivat hakeutua URBACT-menetelmän avulla oppimaan ja soveltamaan ensimmäisiltä Urban Innovative Actions -hankkeilta. Transfer network -menetelmä ja hanketyyppi on UIA:lle uusi, mutta URBACT:issa jo testattu. Tavoitteena on siis jo toteutettujen hankkeiden tulosten laajempi hyödyntäminen ja soveltaminen muissa kaupungeissa. Osana hanketta laaditaan investointisuunnitelma ratkaisujen toteuttamiseksi uusissa kaupungeissa.

UIA Transfer network -hankkeet toteutetaan URBACT-ohjelman kautta EAKR-rahoituksella. Pilottiverkostojen toteuttamiseen on varattu rahoitusta yhteensä 550 000 euroa. EU-rahoituksen osuus hankkeessa voi olla enintään 70 prosenttia. Rahoitusta ei voi käyttää fyysisiin investointeihin vaan esim. henkilöstökuluihin, asiantuntijatyöhön, matkoihin ja viestintään. Hankkeiden tarkoituksena on miettiä kuinka rahoittaa UIA-hankkeissa toteutettuja ratkaisuja.

Pilottihausta rahoitetaan neljä verkostohanketta. Valituissa hankkeissa on oltava neljä kaupunkikumppania ohjelmamaista, mukaan lukien UIA-hankkeen alunperin toteuttanut kaupunki. Ainakin kahden kumppanin on oltava vähemmän kehittyneiltä aluilta.

Tämän haun transfer network -hankkeiden on perustuttava ensimmäisen UIA-haun hankkeisiin. Vuonna 2015 avautuneen haun neljä teemaa olivat:

  • energiasiirtymä
  • työpaikat ja taidot paikallistaloudessa
  • maahanmuuttajien ja pakolaisten integraatio
  • köyhyys kaupungissa

Tutustu ensimmäisestä hausta rahoitettuihin hankkeisiin täällä.

Hakuaikaa on 1.2.2021 asti.

Lue lisää hausta URBACT-sivuilta