Kaupunginjohtajat keskustelevat Euroopan tulevaisuudesta huippukokouksessa Brysselissä

Noin 60 EUROCITIES –kaupunginjohtajaa kokoontui Brysseliin julkistamaan kaupunkien asialistan Euroopalle, kun samaan aikaan EU-maiden johtajat keskustelevat Euroopan tulevaisuudesta Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa.

Verkoston kaupungit edustavat noin 130 miljoonaa ihmistä. Suomesta paikalla olivat Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Oulun ja Turun kaupunginjohtajat.

Eurooppalaisten kaupunginjohtajien yhteinen viesti on, että eurooppalainen politiikan teko tarvitsee muutoksen. EUROCITIES -kaupunginjohtajat kutsuvat EU:n ja jäsenvaltioiden johtajia uudenlaiseen yhteistyöhön työskentelemään kaupunkien ja kaupunkilaisten kanssa.

Eurooppa nousee kaupunkiensa mukana. Kaupungeissa ilmastonmuutoksen torjunta tulee todelliseksi, teknologiset innovaatiot edistävät digitaalista muutosta, ja juuri kaupungeissa tehdään tasa-arvoisia ja osallistavia yhteiskuntia yhdessä kansalaisten kanssa.

Eurooppalaisen kasvun ja hyvinvoinnin kannalta on olennaista, ovatko kaupungit houkuttelevia yrityksille, työvoimalle ja investoinneille. Myös kaupunkien oma kyky tehdä investointeja toimii muutostekijänä.

Tänään julkaistulla asialistalla EUROCITIES -kaupunginjohtajat esittävät, että eurooppalaiset ja kansalliset johtajat:

 • vahvistavat kaupunkien asemaa EU:ssa nimittämällä Euroopan komissioon
  kaupunkikysymyksistä vastaavan varapuheenjohtajan
 • työskentelevät määrätietoisesti, jotta hiilineutraali Eurooppa toteutuu vuoteen
  2050 mennessä, ja että kaupungeissamme on tulevaisuudessa sekä vähemmän
  että puhtaampia autoja
 • edistävät digitaalista muutosta koko EU:ssa tukemalla kaupunkien pyrkimyksiä
  kehittää, testata ja laajentaa digitaalisia ratkaisuja
 • tunnustavat kaupunkien elintärkeän panoksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien
  pilarin toteuttamiseen ja
 • vahvistavat edustuksellista demokratiaa entistä osallistavampaan suuntaan
  kaupunkien esimerkeistä oppien.

– Tampereen tavoitteena on elinvoimainen ja viihtyisä kaupunki, jossa kaupunkilaiset ovat keskiössä. Kaupungeilla on oleellinen rooli myös Euroopan tulevaisuuden kehittäjinä ja sen vuoksi onkin tärkeää, että kaupunkien ja kaupunkilaisten ääni kuuluu Euroopan unionin päättäjille, toteaa Tampereen pormestari Lauri Lyly.

– Kaupunkien merkityksestä globaalien haasteiden ratkaisijoina puhutaan paljon. Paikallistasolla konkreettisia esimerkkejä syntyy, mutta niiden globaali vaikuttavuus on edelleen vähäinen. Eurocities-verkoston pitäisi tuoda kaupunkien ääni ja teot voimakkaammin keskiöön kaikessa EU-päätöksenteossa, toteaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

– Kaupunkien rooli kestävän tulevaisuuden rakentajina on keskeinen. On tärkeää, että osallistumme eurooppalaiseen keskusteluun, opimme vertaisiltamme ja vaikutamme Euroopan suuntaan. Kaupungit ovat yhteiskehittämisen edelläkävijöitä ja osallistavat kehittämiseen laajan joukon kaupunkilaisia, yrityksiä, korkeakouluja ja yhteisöjä, ja näitä hyviä esimerkkejä yhdessä tekemisestä haluamme viedä myös Euroopan tasolle, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

– Kaupunkien rooli ja vastuu ilmastonmuutoksen torjunnassa on aivan keskeinen. Kaupunkien tulee tukea asukkaiden siirtymistä kestävien kulkumuotojen kuten joukkoliikenteen ja pyöräilyn käyttäjiksi. Kaupunkien toimilla Pariisin ilmastosopimus tehdään todeksi , toteaa Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

– Digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja käyttöönottamisessa tulee vahvistaa käyttäjälähtöisyyttä sekä yhteiskehittämisen menetelmien hyödyntämistä. Asukkaat odottavat, että digitaalisilla ratkaisuilla varmistetaan yhden luukun periaate asiakkaan kirjautumisessa, oman tiedon hallinnassa ja ohjautumisessa palveluihin, toteaa Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala puheenvuorossaan digitaalisesta murroksesta.

– Sekä Euroopan unionin että jäsenvaltioiden on tärkeää vahvistaa kumppanuutta kaupunkiverkostojen kanssa, sillä yhteiset tavoitteemme toteutetaan kaupungeissa. Kaupunkitasolla kansalaiset näkevät konkreettisesti tavoitteiden merkityksen ja toimenpiteiden vaikutukset, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Lisätietoja:

Pormestari Jan Vapaavuori/yhteysjohtaja Inga Nyholm inga.nyholm@hel.fi puh. 040 760 5524

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 046 877 3953/ kansainvälisten asioiden päällikkö Milla Ovaska milla.ovaska@espoo.fi puh. 043 824 4911

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen puh. 050 563 5710/ kansainvälisten asioiden päällikkö Laura Parsama laura.parsama@vantaa.fi puh.050 318 1626

Pormestari Lauri Lyly/ EU- yhteysjohtaja Hannele Räikkönen hannele.raikkonen@tampere.fi, puh. 040 776 3446

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala/ yhteyspäällikkö Anne Rännäli-Kontturi, anne.rannali@ouka.fi puh. 044 7031316

Kaupunginjohtaja Minna Arve/kaupunginjohtajan avustaja Pasi Ahola, pasi.ahola@turku.fi puh.

Lähde: Tampereen kaupunki