Kansalaisten Eurooppa -ohjelma 2014-2020 – uusia hakuja

Kansalaisten Eurooppa -rahoitusohjelma vuosille 2014-2020 on tärkeä väline, jonka tavoitteena on antaa jokaiselle EU-kansalaiselle merkittävämpi rooli unionin kehittämisessä. Ohjelmalla rahoitetaan toimia, joihin kansalaiset voivat osallistua. Tavoitteena on lisätä kansalaisten ymmärrystä EU:sta, sen historiasta sekä sen monimuotoisuudesta. Lisäksi tarkoituksena on rohkaista kansalaisten demokraattista osallistumista. Koska EU-kansalaisuus on tärkeä osa Euroopan yhdentymisprosessin lujittumisesta sekä turvaamista, on tärkeää kannustaa Euroopan kansalaisia osallistumaan kaikkiin yhteisöelämän osa-alueisiin. Näin myös kansalaiset voivat olla mukana entistä tiiviimmin unionin rakentamisessa.

Tutustu koko ohjelmaan tarkemmin täältä.

 

Vuonna 2020 haussa olevat teemat ovat:

 Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen

  • ystävyyskuntatoiminta (4,8 miljoonaa euroa) (hakemusten jättämisen määräaika: 1. syyskuuta 2020)
  • ystävyyskuntaverkostot (5,1 miljoonaa euroa) (3. maaliskuuta ja 1. syyskuuta 2020)
  • kansalaisyhteiskuntahankkeet (3,9 miljoonaa euroa) (1. syyskuuta 2020)

 

valintakelpoisuus

Ohjelma on avoin kaikille toimijoille EU:n jäsenvaltiossa. Kaikki julkiset elimet tai voittoa tavoittelemattomat järjestöt voivat hakea rahoitusta. Esimerkiksi kunnat tai kansalaisjärjestöt voivat hyötyä rahoituksesta.

Seuraava määräaika hakemusten jättämiselle on 3. maaliskuuta 2020, mutta hakuajat vaihtelevat riippuen haetusta teemasta. Katso tarkat päivämäärät teemoittain täältä.