Kansalaisten Eurooppa -hakuja avoinna

Kansalaisten Eurooppa -hakuja avoinna

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmassa on avoinna kaksi hakua demokraattiseen toimintaan osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen lohkosta: Town Twinning sekä Networks of Towns. Kummankin haun deadline on 1.9.2017.

Town Twinning on tarkoitettu kunnille, paikallis- ja aluehallintoviranomaisille tai voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille jotka edustavat paikallisviranomaisia. Hankkeessa kootaan kuntalaisia käsittelemään ohjelman teemoihin liittyviä kysymyksiä. Hankkeessa on oltava kumppanit vähintään kahdesta maasta, ja osallistujina on oltava vähintään 25 kutsuttua osallistujaa. Maksimirahoitus on 25 000 euroa.

Networks of Towns -hankkeissa tarkoitus on koota jonkin teeman ympärille pitkäkestoiselle yhteistyölle ja verkostoitumiselle perustuva projekti. Osallistuvia tahoja voivat olla kunnat, paikallis- ja alueviranomaiset, paikallisia viranomaisia edustavat liitot tai yhdistykset tai hankkeen teemasta erityisosaamista omaavat organisaatiot. Hankkeessa on oltava kumppanit vähintään neljästä maasta, ja mukana on oltava vähintään 30 prosenttia kutsuttuja osallistujia. Maksimirahoitus on 150 000 euroa.

Lisätietoja

Liitteet