Juncker haki Union tila-puheessaan tuulta EU:n purjeisiin

Juncker haki Union tila-puheessaan tuulta EU:n purjeisiin

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker korosti Unionin tila -puheessaan EU:n uutta nousua. Talouden kasvusuunnan jatkaminen, ja yhtenäisemmän, vahvemman ja demokraattisemman unionin rakentaminen olivat Junckerin viestin keskiössä.

Puheeseen liittyy myös komission konkreettisia aloitteita kauppaa, sijoitusten seurantaa, kyberturvallisuutta, teollisuutta, tietosuojaa sekä demokratiaa koskien.

Teollisuuspolitiikasta Juncker totesi, että: ”Uusi teollisuuspoliittinen strategia, jonka komissio esittelee tänään, auttaa teollisuuttamme pysymään maailman huipulla tai pääsemään sinne innovaatioiden, digitalisoinnin ja vähähiilisten ratkaisujen suhteen”.

Läpinäkyvyys oli iso teema puheessa. Juncker ilmoitti, että tästä lähtien kaikki komission Eurooppa-neuvostolle ehdottamat neuvotteluvaltuudet tullaan julkaisemaan. Hän painotti myös parlamentin osuutta tulevien kauppasopimusten laatimisessa. Ulkomaalaisten sijoitusten tarkempi seulominen on Junckerin mukaan merkki siitä, että vaikka EU on avoin vapaakauppasopimuksille, se ei ole sinisilmäinen.

Kyberiskujen uhka demokratian ja talouden vakaudelle nousi esiin vahvasti. Komissio tuleekin tehostamaan verkkoturvallisuutta mm. Euroopan kyberturvallisuusviraston avulla.

Juncker huomautti siirtolaisuuden olevan edelleen keskeinen asia, vaikka Eurooppaan saapuvien siirtolaisten määrä on laskenut. Juncker kiitti Italiaa maan roolista pakolaiskriisin hallitsemisessa ja painotti kaikkien maiden sitoutumista pakolaisten vastaanottamiseen.

Juncker korosti vahvasti tarvetta EU:n syvemmälle integraatiolle. Hän tuki ehdotusta Euroopan laajuisesta keskusrikospoliisistatehokkaamman tiedonjaon varmistamiseksi terrorismin torjumisessa. Juncker ilmaisi myös tarpeen yhteiselle puolustusunionille 2025 mennessä. Juncker myös huomatti euron olevan EU:n virallinen valuutta, ja kannusti kaikkia jäsenvaltioita liittymään pankkiunioniin.

Juncker painotti Euroopan keskeisten arvojen toteutumista. Kaikkia jäsenmaita koskevat vapaus, tasa-arvo ja oikeusvaltioperiaate ovat Junckerin mukaan pohja vahvemman unionin rakentamiselle. Juncker korosti kaikkien EU-maissa asuvien ihmisten tasa-arvoisuutta.

Ison-Britannian lähdöstä EU:sta Juncker ilmaisi olevansa pahoillaan, mutta vakuutti, että 27 jäsenvaltion unioni tulee kestämään muutoksen. Tämä kuitenkin vaatii, että EU-instituutiot valmistautuvat tulevaan ja varmistavat, että tuuli pysyy EU:n purjeissa.

Lue lisää.