Julkinen kuuleminen vuoden 2030 ilmastotavoite -ohjelmasta

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on tehdä Euroopasta maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. Tämän vuoksi komissio aikoo nostaa EU:n vuodelle 2030 asettamaa tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vähintään –50 prosenttiin ja kohti –55 prosenttia vuoden 1990 tasoihin verrattuna. Tavoitteiden nostamisella on tarkoitus saavuttaa ilmastoneutraalisuus asteittain vuoteen 2050 mennessä. Näin on mahdollista myös tahdittaa sekä keskittää siirtymätoimia nykyhetkestä vuoteen 2050 ja varmistamaan EU:n johtoaseman maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemisessa kestävällä tavalla.

Kuulemisen tarkoituksena Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on tehdä Euroopasta maailman ensimmäinen on koota näkemyksiä ilmasto- ja energiapolitiikan toivotusta tavoitetasosta, eri aloilla tarvittavista toimista ja erityisten politiikkatoimien suunnittelusta ilmastopyrkimysten laajentamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Aloitteen laaja-alaisuuden vuoksi kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset ja organisaatiot. Erilaisia sidosryhmiä, kuten kansalaisia ja kansalaisyhteiskuntaa, yrityksiä, kansalaisjärjestöjä, tiedeyhteisöä sekä keskus-, alue- ja paikallisviranomaisia, pyydetään antamaan näkemyksensä aiheesta.

 

kuulemiseen voit osallistua 23.6.2020 saakka täyttämällä verkkokyselylomakkeen täältä.