Julkinen konsultaatio Connecting Europe Facilityn väliarviointiin liittyen 

Julkinen konsultaatio Connecting Europe Facilityn väliarviointiin liittyen

Euroopan komissio on avannut konsultaation Connecting Europe Facility -rahoitusohjelman väliarviointiin liittyen. Connecting Europe Facility on Euroopan laajuisten liikenne-, energia- ja tietotekniikkaverkkojen kehittämistä ja rakentamista rahoittava ohjelma, jonka budjetti vuosille 2014-2020 on 30,4 miljardia euroa. Väliarvioinnissa tarkastellaan ohjelman merkitystä, tehokkuutta, koherenssia ja sen tavoitteiden luomaa lisäarvoa EU:lle. Erityisesti siinä tarkastellaan tavoitteiden saavuttamisen edellytyksiä ja vaatimuksia, ohjelman lyhyen keston vuoksi.

Konsultaation vastaamisohje löytyy täältä. Konsultaatioon voi lähettää vastauksia 27.2.2017 asti. Ohjelman väliarviointiin voi tutustua tästä.