Julkilausumalla pyydetään tukea uudelle Interregional Innovation Investments -instrumentille

Euroopan alueet ja innovaatiotoimijat ovat yhdessä esittäneet Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle Interregional Innovation Investments -instrumentin ja sen 970 miljoonan euron budjetin säilyttämistä EU:n seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen. Interregional Innovation Investments -instrumentilla tuetaan innovaatioekosysteemien välistä yhteistyötä osana EU:n aluepolitiikkaa.

Kaikki EU-instituutiot ovat samalla linjalla instrumentin tärkeydestä ja sen tuomasta arvosta alueiden välisen innovaatiopolitiikan kehitykselle. Kehittämällä alueiden välistä innovaatiopolitiikkaa edistetään samalla EU:n kilpailukykyä. Siksi julkilausumassa esitetäänkin, ettei tulevien budjettineuvottelujen tulisi riskeerata instrumentin rahoitusta.

Julkilausumassa kehotetaan EU:n instituutioita jatkamaan Euroopan alueiden tukemista ja varmistamaan vähintään 970 miljoonan euron rahoitus Interregional Innovation Investments -instrumentille myös jatkossa.

Lue julkilausuma täältä.