JPI UE – päivitetyssä strategissa esitellään kaupunkikehityksen prioriteetteja

JPI Urban Europen -konferenssissa 12.2.2019 Brysselissä esiteltiin päivitetty tutkimus- ja innovaatiostrategia, SRIA 2.0. Päivitetyssä strategiassa tunnistettiin neljä prioriteettia, joihin on jatkossa kiinnitettävä huomiota. Neljä strategista prioriteettia ovat:

  • Digital Transitions in Urban Governance
  • From Urban Resilience to Robustness
  • Sustainable Land-Use and Urban Infrastructure
  • Inclusive Public Spaces for Urban Liveability

Lue lisää täältä

Katso myös konferenssin livetallenteet täältä

JPI (Joint Programming Initiative) Urban Europe on aloite, jossa halukkaiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden rahoitusorganisaatiot yhdistävät kaupunkikehitystutkimuksen rahoituksensa yhdessä Euroopan komission tutkimus- ja innovaatiorahoituksen kanssa. JPI Urban Europe keskittyy kestäviin ja elinkykyisiin kaupunkialueisiin, jossa ihmiset voivat hyvin.