Itämeren alueen rahoitushakuja on auki!

Alueellisen yhteistyön ohjelmaan Interregiin kuuluva Itämeren alueen ohjelman 2021-2027 hakuja on auennut 8.2.2022. Ydinhankkeiden haku sulkeutuu 26.4.2022 ja muut haut sulkeutuvat 30.3.2022.

Auki olevissa hauissa etsitään hankkeita, jotka edistävät innovatiivisia, vesiälykkäitä ja ilmastoneutraaleja, kansalaisia palvelevia ratkaisuja, jotka toteutetaan monikansallisena yhteistyönä Itämeren alueella.

Itämeren alueen Interreg-ohjelmaan kuluu kumppaneita Itämeren alueen maista ja rahoituksella edistetään älykkäitä ideoita alueen muovaamiseksi. Varsinaisia osallistujamaita ovat Tanska, Viro, Suomi, Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi ja Saksan pohjoisalueita, joiden kanssa yhteistyössä ovat myös Norja ja Venäjän luoteisalueita.  Lue lisää Itämeren alueen -ohjelmasta täältä.

Hakemuksia varten voi varata henkilökohtaisia konsultointiaikoja yhteiseltä sihteeristöltä. Ohjelman projektipäälliköt tarjoavat syventäviä konsultaatioita hankesuunnittelusta hakemuksen jättämiseen ensimmäisen haun ollessa auki. Ohjelma suosittelee vahvasti hakeutumista vähintään yhteen, mielellään useampaan konsultaatiokertaan. Konsultaatiot loppuvat kaksi viikkoa ennen hakuajan päättymistä. Tämän jälkeen sihteeristö keskittyy tukemaan aiemmin konsultoituja hankkeita hakemuksen täyttämisessä.

 

Innovatiiviset, vesiviisaat ja ilmastoneutraalit yhteisöt

  • Ydinhankkeet: pääkeinoja saavuttaa muutokset, joita ohjelma tavoittelee. Ydinhankkeiden tulee valmistella, pilotoida ja muuntaa käytännöllisiä ja kestäviä ratkaisuja haasteiksi, joihin kukin hanke keskittyy. Näiden haasteiden tulee vastata yhteen ohjelman tavoitteista, joita priorisoidut teemat (innovatiiviset-, vesiviisaat- ja ilmastoneutraalit yhteisöt) sisältävät. Ydinhankkeissa on tärkeää toimia yhdessä kohderyhmien kanssa, koska hankkeen tärkein tulos on kohderyhmien kasvanut kapasiteetti hoitaa määriteltyjä haasteita. Kohderyhmiä ovat organisaatiot, jotka ovat haasteen kannalta päteviä ja ovat kiinnostuneita saaduista ratkaisuista. Ydinhankkeista pitää ensin lähettää idealomake hankkeesta 15.3. mennessä. Haku sulkeutuu 26.4.

 

 

  • Pienet hankkeet: tarjoavat helpomman väylän ohjelmaan osallistumiseen, varsinkin niille tahoille, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet. Hakuprosessi ja hankkeen toteuttaminen ovat paljon helpompia verrattuna ydinprojekteihin. Pienissä hankkeissa kumppaneita kannustetaan kehittämään käytännöllisiä ja kestäviä tuloksia ja ratkaisuja alueen haasteisiin. Näiden haasteiden tulee vastata yhteen ohjelman tavoitteista. Pienten hankkeiden tulee kasvattaa kohderyhmien kapasiteettia hoitaa nimettyjä haasteita hankkeen toteutuksen aikana ja sen jälkeen. Ratkaisujen kehittely ei ole pakollista, mutta toiminnan pitää olla muutakin kuin verkostoitumista ja tietojen vaihtoa. Pienestä hankkeesta kiinnostuneiden pitää myös ensin lähettää idealomake hankkeesta 9.3. mennessä. Haku sulkeutuu 30.3.

 

 

Yhteistyöhallinto

  • Avustusta Itämeren alueen EU-strategian politiikan alojen koordinaattoreille: ohjelma tarjoaa rahoitusta politiikan alojen koordinoimiseen ja EUSBSR-toimintasuunnitelmassa. määriteltyjen toimien fasilitointiin. Haku sulkeutuu 30.3.
  • Avustusta Itämeren alueen EU-strategian strategia osa-alueille: ohjelma tarjoaa rahoitusta EUSBSR-toimintasuunnitelman hallinnoimisen, viestinnän, koordinoinnin ja toimintakyvyn kasvattamisen hallinnolliselle ja tekniselle tukemiselle. Avustuksella tuetaan myös tiedon jakamisen ja yhteistyön edistämistä kumppanimaiden välillä. Haku sulkeutuu 30.3.

 

Lue lisää hauista täältä.