Interreg Europe -ohjelman toinen haku tuli päätökseen

Interreg Europe -ohjelman toinen haku tuli päätökseen

Interreg Europe -ohjelman toinen haku sulkeutui 13.5.2016 oltuaan auki reilut viisi viikkoa. Interreg Europe -ohjelman tavoitteena on tukea viranomaisten toimintaa ja parantaa aluekehityspolitiikan- ja ohjelmien – ennen kaikkea rakennerahasto-ohjelmien – vaikuttavuutta. Ohjelman toisessa haussa hakemuksia jätettiin yhteensä 211 kun edellisessä haussa hakemuksia jätettiin 262. Projektiehdotuksissa oli mukana peräti 1615 organisaatiota eri puolilta Eurooppaa. Aktiivisimpia olivat italialaiset (226 organisaatiota), espanjalaiset (208 organisaatiota) ja kreikkalaiset (122 organisaatiota). Suomalaiset organisaatiot olivat 14. aktiivisimpia, kun hakuun osallistui Suomesta 50 organisaatiota. Keskimääräinen aluekehitysrahastolta (EAKR) yhteistyökumppaneiden kanssa haettu rahoitus oli suuruudeltaan 179 968 euroa. Yhteensä toimijat hakivat rahoitusta yli 290,5 miljoonan euron edestä. Interreg Europen kokonaisbudjetti on 359 miljoonaa euroa tällä ohjelmakaudella.

Hakemuksia jätettiin kaikissa neljässä teemassa, joista suosituin oli ympäristö ja luonnonvarojen käytön tehokkuus (73 hakemusta, 34 %), toiseksi suosituin pk-yritysten kilpailukyky (52 hakemusta, 25 %) ja kolmanneksi suosituin tutkimus ja innovaatiot (46 hakemusta, 22 %). Vähiten hakemuksia vastaanotettiin vähähiilisen talouden teemasta (40 hakemusta, 19 %). Suurin osa hakijoista (1382 organisaatiota; 86 %) olivat julkisen sektorin edustajia. Loput 14 prosenttia (233 organisaatiota) hakijoista edustivat oikeudelliselta asemaltaan voittoa tavoittelemattomia, yksityisoikeudellisia elimiä.