Interreg Europe -ohjelman toinen haku avautuu huhtikuun alussa

Interreg Europe -ohjelman toinen haku avautuu huhtikuun alussa

Interreg Europe -ohjelman toinen ehdotuspyyntö avautui 5.4. ja sulkeutuu 13.5.2016.

Ohjelman tavoitteena on tukea julkisviranomaisten toimintaa ja parantaa aluekehityspolitiikan- ja ohjelmien vaikuttavuutta. Siinä keskitytään ennen kaikkea rakennerahasto-ohjelmien, mutta myös alueyhteistyöohjelmien toiminnan ja vaikuttavuuden parantamiseen. Ohjelmassa on neljä temaattista aluetta:

1) tutkimus, teknologian kehittäminen ja innovaatiot;
2) pk-yritysten kilpailukyky;
3) vähähiilinen talous;
4) ympäristö ja luonnonvarojen käytön tehokkuus.

Ohjelmasta rahoitetaan alueidenvälisiä yhteistyöprojekteja (interregional cooperation projects). Ohjelman pääkohderyhmä ovat julkiset organisaatiot, joten hakijoita voivat olla esimerkiksi paikallis-, alue- ja kansallisen tason viranomaiset. Hankekonsortioissa on oltava vähintään kolme kumppania vähintään kahdesta EU-jäsenvaltioissa.

Interreg Europe -ohjelman budjetti on 359 miljoonaa euroa koko ohjelmakaudella.

Voit lukea tarkemmin Interreg Europe -ohjelmasta EU-toimiston sivuilta.