Interreg Europe -ohjelman kolmas haku auki 1.3.-30.6.

Interreg Europe -ohjelman kolmas haku auki 1.3.-30.6.

Interreg Europe -ohjelman kolmas hakupyyntö avautui 1.3. ja sulkeutuu 30.6.2017. Ohjelma rahoittaa alueidenvälisiä yhteistyöprojekteja, ja hankkeessa on oltava mukana vähintään kolme toimijaa vähintään kahdesta eri EU-jäsenvaltiosta. Lisätietoa hausta löydät täältä. Rahoitusta on nyt jaossa 147 miljoonaa euroa, ja se jakautuu Interreg Europen neljän pääteeman mukaan seuraavasti: tutkimus ja innovaatiot 23,2 M€, pk-yritysten kilpailukyky 37,5 M€, vähähiilinen talous 39,2 M€ sekä ympäristön ja luonnonvarojen käytön tehokkuus 47,1 M€. Tähän mennessä suosituimmat teemat projekteissa ovat olleet muun muassa kiertotalous, kaupunkiliikenne, rakennusten energiatehokkuus, älykkään erikoistumisen hallinta ja klusterit sekä innovaatiokapasiteetti. Tässä kolmannessa haussa hakijoita pyydetäänkin kehittämään uudenlaisia projekteja, ja erityisesti ympäristöteeman mukaisten projektien toivotaan hakevan rahoitusta, esimerkiksi uusiutuvaan energiaan tai vesihuoltoon liittyen. Hakijoiden kannattaa pohtia myös erilaisten rahoitusinstrumenttien (mm. yksityisen lainarahoituksen) hyödyntämistä EU-rahoituksen ohella, sekä huomioida uusimpien EU-maiden kanssa tehtävien projektien mahdollisuudet. Lisätietoa näistä suosituksista sekä kevään aikana järjestettävistä tapahtumista löydät liitteestä.