Interreg Europe -ohjelman kauden ensimmäinen haku on avautunut

Europe let’s cooperate! -tapahtumassa julkaistiin Interreg Europe -rahoitusohjelman (2021-2027) ensimmäinen haku. Haku on auki 5.4.-31.5.2022 kello 13 asti Suomen aikaa. Ensimmäisessä haussa jaetaan jopa 40 %:a eli 130 miljoonaa euroa ohjelman koko seitsenvuotiskauden varoista. Ohjelman kokonaisrahoitus on yhteensä 379 miljoonaa euroa.

Interreg Europe -haun tavoitteena on parantaa alueellisen kehittämisen politiikkatyökaluja (strategioita, ohjelmia ja lakeja). Tavoite pyritään saavuttamaan parantamalla julkisen sektorin valmiuksia puuttua paikallisiin haasteisiin strategisesti lainsäädännön ja investointien kautta.

Tämän rahoituskauden ohjelmassa on viisi teemaa.

  • Älykkäämpi Eurooppa (esim. tutkimuskyvykkyyksien parantaminen, digitalisaatio, pk-yritysten kestävä kasvu)
  • Vihreämpi Eurooppa (esim. energiatehokkuuden parantaminen, kasvihuonepäästöjen vähentäminen, kiertotalous)
  • Sosiaalisempi Eurooppa (esim. tasa-arvoisuus työmarkkinoilla, taloudessa ja terveydenhuollossa, koulutuksen esteettömyys)
  • Yhtenäisempi Eurooppa (kestävä, ilmaston huomioiva kuljetus ja liikenne)
  • Kansalaisia lähempänä oleva Eurooppa (kestävä ja kokonaisvaltainen kulttuurillinen ja alueellinen kehitys kaupungeissa ja niiden ulkopuolella)

Näistä teemoista painotus kohdistuu eritysesti kolmeen ensimmäiseen teemaan. Niille varataan jopa 80 %:a nyt haussa olevasta 130 miljoonan potista. Yksittäinen hanke voi saada rahoitusta noin 1–2 M€. Hanke voi saada EU-rahoitusta 80 %:a, mikäli se on julkinen toimija (tai julkisen lain alainen) ohjelmamaasta. Yksityisen voittoa tavoittelemattoman organisaation rahoitusprosentti on taas 70 %:a hankkeen rahoituksesta.

Rahoitusta voivat hakea julkiset tahot, kuten alueet ja kaupungit, korkeakoulut ja voittoa tavoittelemattomat järjestöt kaikista EU-maista sekä Norjasta ja Sveitsistä.

Tärkeimmät uuden ohjelmakaudet erot edelliseen ohjelmakauteen ovat:

  • On yksi yleinen prioriteetti: kyvykkyyksien rakentaminen
  • Laajempi kattavuus. Kyvykkyyksien rakentamiseen keskittymällä alueet voivat paremmin vaihtaa aluekehittämisen kysyyksiin liittyviä kokemuksia
  • Politiikkainstrumenttien osalta rakenne- ja investointirahastotyökalujen vähentynyt painotus. Aiemman 50 %:n sijaan hankkeessa politiikkainstrumenteista enää vähintään yhden oltava rakennerahasto-instumentti. Tämä mahdollistaa muihin instrumentteihin keskittymisen.
  • Tuloskeskeisen lähestymistavan lujittaminen suhteessa hankkeen toteuttamiseen. Vain ne alueet, jotka eivät saavuta hankkeen ensimmäisten kolmen vuoden aikana asetettuja politiikkainstrumenttien parantamiseen tähtääviä tavoitteita, joutuvat laatimaan toimintasuunnittelman.
  • Tekemisen kautta oppimisen painottaminen. Hankkeissa voidaan toteuttaa alusta lähtien pilottitoimia (joihin rahoitusta enintään 40 000 – 120 000 €/alue)

Lisätietoa hausta ja hakemuksen jättämisestä löytyy Interreg Europe -nettisivuilta  ja ensimmäisen haun hakulomakkeeseen pääset tästä.

Kuntaliitto ja TEM järjestävät aiheesta infopäivän 4.5.2022. Lue lisää täältä.
Interreg Europe -sihteeristö esitteli hakua Europe Let’s Cooperate! -tilaisuudessa 5.4. Lue lisää täältä.

Ensimmäisen haun tiedot (EN)

Ohjelmankuvaus (15 sivua, EN)

Interreg Europe -ohjelman manuaali & liitteet (181 sivua, EN)