Intelligent Cities Challenge -haku on auki

Euroopan komissio on lanseerannut 100 Intelligent Cities Challengen. Se on vuonna 2017 aloitetun Digital Cities Challengen seuraaja ja muuttunut hieman edeltäjästään. Edeltävä haaste keskittyi etenkin digitalisaatioon ja kaupunkitilan muuttamiseen viihtyisäksi kaikille, kun taas uudistetun haasteen tavoitteena ovat vihreämmät, sosiaalisemmat ja älykkäämmät kaupungit, jotka luovat mahdollisuuksia myös kaupunkilaisille. Intelligent Cities Challengen tavoitteena on yhdistää eurooppalaiset kaupungit ja tukea niitä vihreän ja älykkään kestävän kasvun luomisessa.

Nyt haasteeseen haeteen sataa osallistujakaupunkia, jotka saavat tukea tähän edellä kuvattuun muutokseen. Hakevilla kaupungeilla pitää kuitenkin jo olla esim. älykäs kaupunki -strategia. Ohjelmassa tukea saa niin henkilökohtaisesti kuin verkossa sekä yhteisönä, esimerkiksi vierailuilla tai tapahtumissa. Kaupungit voivat keskittyä tiettyihin teemoihin, joihin ne haluavat tukea – esimerkiksi energia-asioihin, liikkuvuuteen tai turvallisuuteen. Tukea saa tapahtumien, verkoston ja asiantuntijoiden tuen muodossa, liittyen esimerkiksi julkisiin hankintoihin, standardeihin tai markkinapaikkoihin.

Hakukriteereillä tähdätään tulosten saavuttamiseen. Siksi vuosien 2020-2023 ohjelmaan – kesto siis 2,5 vuotta – haetaan kaupunkeja, joissa on yli 50 000 asukasta ja jotka pystyvät sitouttamaan yhden kaupungin työntekijän tähän haasteeseen yhdeksi päiväksi viikossa. Lisäksi myös ekosysteemin puolesta edellytetään kahta edustajaa. Työpanos on tärkeää tavoitteen saavuttamiseksi.

Mikäli kaupunki kokee olevansa jo pitkällä älykkään ja kestävän kaupungin kehittämisessä ja haluaisi tuen saamiseen sijaan toimia muille kaupungeille mentorina, myös tämä on mahdollista.

Hakuaika päättyy 31.5.2020.

Hakuun liittyen järjestetään vielä webinaareja 14.4., 28.4. ja 5.5., joihin voit ilmoittautua Intelligent Cities Challengen sivuilla.

Lue lisää Intelligent Cities Challengesta.