Innovation principle -työkalulla kohti innovaatioystävällisempää EU-lainsäädäntöä

Innovation principle on työkalu, jonka avulla pyritään takaamaan, että Euroopan unionin lainsäädäntö tukee innovaatioiden syntymistä. Lainsäädännön merkitys innovaatioympäristön luomisessa on oleellinen. Työkalun myötä Euroopan komissio tulee huomioimaan innovaationäkökulman ehdottaessaan uutta lainsäädäntöä.

Innovaationäkökulma huomioidaan jokaisessa lainsäädäntötyön vaiheessa. Työkalulla tarjotaan selkeät ohjelinjat lainsäädäntötyön tueksi sekä esitetään useita ehdotuksia tulevaisuusorientoituneeseen näkökulmaan.

Asiantuntijaryhmä on arvioinut työkalua, ja todenneet sen aidosti tehokkaaksi välineeksi kohti innovaatioystävällisempää lainsäädäntöä. Sen avulla mahdollistetaan myös esimerkiksi European Green Dealin parempi implementointi käytäntöön.

Tutustu asiantuntijaryhmän raporttiin täältä.

Voit tutustua työkaluun tarkemmin täältä.