Innovation Fund -haku pienille hankkeille avautui

EU:n uusi innovaatiorahasto (Innovation Fund) on avannut ensimmäisen haun pienille hankkeille eli investointikustannuksiltaan 2,5-7,5 miljoonan euron hankkeille. Yhteensä hakuun on varattu 100 miljoonaa euroa sekä projektikehitystukea. Tukea jaetaan avustuksina.

Teemana tässä haussa ovat puhdas energia – esim. uusiutuva energia ja energian varastointi – sekä puhdas teollisuus, jotka edistävät Euroopan vihreää elpymistä ja ilmastosiirtymää. Rahoitusta voi hakea yksittäinen toimija tai konsortio.

Yksivaiheinen haku on auki 1.12.2020-10.3.2021. Haku tapahtuu Euroopan komission EU Funding and Tenders portalinin kautta.

Lisätietoa hausta: Innovation Fund – Small-scale projects

Taustaa

Innovaatiorahasto on yksi maailman suurimmista rahoitusohjelmista, jolla tuetaan innovatiivisten vähähiilisten tekniikoiden käyttöönottoa. EU rahoittaa puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa ohjelman puitteissa noin 10 miljardilla eurolla. Rahoitus on peräisin EU:n päästökauppajärjestelmästä.

Rahoitushakuja järjestetään vuosina 2020 – 2030 joka toinen vuosi. Ensimmäinen hakukierros suurille hankkeille (yli 7,5 miljoonaa euroa) avattiin kesällä 2020. Nyt on auki ensimmäinen hakukierros pienille hankkeille (2,5-7,5 miljoonaa euroa).

Innovaatiorahaston avulla on mahdollista rahoittaa jopa 60 prosenttia innovaatioihin liittyvistä kustannuksista.

Innovaatiorahasto rahoittaa muun muassa uusiutuvaan energiaan, hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin sekä energianvarastointiin liittyviä investointihankkeita. Ohjelmasta on mahdollista rahoittaa rahoitustarpeiltaan hyvin erikokoisia investointeja.

Innovaatiorahaston tarkoituksena on:

  • Auttaa luomaan taloudelliset kannustimet hankkeille, jotka investoivat seuraavan sukupolven teknologioihin, joita tarvitaan EU:n siirtymisessä vähähiiliseksi mantereeksi.
  • Vauhdittaa sellaisten yritysten kasvua ja kilpailukykyä, jotka tähtäävät maailmanlaajuisiksi teknologiajohtajiksi.
  • Tukea innovatiivisia, vähähiilisiä tekniikoita kaikissa jäsenvaltioissa.

Lue lisää aiheesta täältä ja täältä