I3-työohjelma vuosille 2023–2024 on julkaistu

Euroopan komissio julkaisi 7. helmikuuta Interregional Innovation Investments (I3) -instrumentin työohjelman vuosille 2023–2024. Uuden työohjelman budjetti on 159 miljoonaa euroa.

Uuden työohjelman myötä komissio sitoutuu edistämään innovaatioinvestointihankkeiden alueiden välistä ulottuvuutta ja eurooppalaisten arvoketjujen kehittämistä vähemmän kehittyneillä alueilla.

Työohjelma keskittyy seuraaviin seikkoihin:

  • Alueiden välinen yhteistyö jaetuilla tai toisiaan täydentävillä älykkään erikoistumisen alueilla;
  • Innovoinnin ja älykkään talouden muutoksen edistäminen yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi EU:ssa;
  • Innovoinnin ja arvoketjujen kehittämisen tukeminen vähemmän kehittyneillä alueilla.

I3:n uudet ehdotuspyynnöt avautuvat vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Ehdotuspyynnöt keskittyvät digitaalisen ja vihreän siirtymän sekä älykkään tuotannon haasteisiin vastaamiseen. Näitä haasteita on tunnistettu uudessa eurooppalaisessa innovaatio-ohjelmassa.

Lisäksi vuoden kolmannella neljänneksellä avataan kapasiteetin rakentamiseen (capacity building) tähtäävä ehdotuspyyntö vähemmän kehittyneille alueille.

Lue lisää ja löydä työohjelma täältä.