Huippukokouksessa päätöksiä EU:n budjetista, elpymispaketista ja ilmastotavoitteista

Euroopan unionin valtioiden päämiehet saivat Eurooppaneuvoston kokouksessa eli huippukokouksessa 10.-11.12.2020 aikaiseksi kompromissin EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymispaketista. Huippukokous oli linjannut näitä jo heinäkuun kokouksessa, samoin kuin päättänyt EU-tukien maksatusten sitomisesta oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Syksyn tullen Unkari ja Puola ilmoittivat vastustavansa näiden asioiden liittämistä yhteen ja joulukuun huippukokouksen lähestyessä ilmoittivat estävänsä yksimielisyyttä edellyttävän rahoituskehyksen hyväksymisen. Samaan aikaan pääosa jäsenvaltioista – Suomi ja Alankomaat etunenässä – vaativat tiukasti, että oikeusvaltiomekanismista on pidettävä kiinni.

Tätä vaikeaa taustaa vasten joulukuun huippukokoukseen kohdistui suuria paineita. EU-puheenjohtajavaltio työskenteli kompromissin aikaansaamiseksi. Vaikeiden neuvottelujen jälkeen Unkari ja Puola päättivät lopulta tukea rahoituskehyksen hyväksymistä. Oikeusvaltioperiaatteesta pidettiin kiinni, mutta jäsenvaltioille annettiin halutessaan mahdollisuus viedä päätöksen laillisuus arvioitavaksi Euroopan unionin tuomioistuimeen. Unkari ja Puola ovatkin jo ilmoittaneet ryhtyvänsä prosessiin. Tämä voi hidastaa oikeusvaltioperiaatteen soveltamista. EU:n monivuotinen rahoituskehys voidaan nyt kuitenkin viedä vielä viimeiseen hyväksyntään Euroopan parlamenttiin. EU-rahoitusohjelmien ja ehdotuspyyntöjen valmistelu voi jälleen edetä vaikka vaikea prosessi on hidastanut niiden käynnistymistä. Lisäksi jäsenvaltioiden parlamenttien on vielä hyväksyttävä elpymispaketti.

Läpi yön kestäneissä pitkissä neuvotteluissa saatiin päätös aikaiseksi EU:n ilmastotavoitteiden kiristämisestä. Kaikki jäsenvaltiot – tavoitteeseen skeptisesti suhtautunutta Puolaan myöten – asettivat tavoitteeksi vähentää EU:n hiilidioksidipäästöjä 55 %:illa 40 %:in sijaan vuoteen 2030 mennessä. Euroopan parlamentti ajaa kuitenkin vielä 60 %:in päästötavoitteita. Euroopan komissio esittelee vuoden 2021 ensimmäisen puolikkaan aikana ehdotuksia tavoitteen saavuttamiseksi, kuinka energia- ja ilmastolakeja lähdetään muuttamaan. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittäviä investointeja. Niin EU:n monivuotinen rahoituskehys kuin elpymispaketti edistävät tavoitetta.

Huippukokouksessa lähdettiin suunnittelemaan myös entistä tiiviimpää eurooppalaista terveyspolitiikkaa (European Health Union). Pandemia teki näkyväksi eräät haasteet jäsenvaltioiden hyvin erilaisten toimintatapojen osalta. Tämän vuoksi komissiolle ehdotetaan terveyspolitiikan suhteen lisää valtaa pandemioiden kontekstissa.

Eurooppaneuvoston tärkeimmät tulokset (10.-11.12.2020) (englanniksi)

Eurooppaneuvoston päätelmät, 10.-11.12.2020 sekä lausunto (englanniksi)

Politico: EU leaders back deal to end budget blockage by Hungary and Poland

Politico: At summit, EU leaders dial back to edge forward

Politico: ‘Rather exhausted’ EU leaders sign off on higher 2030 climate goals

YLE: EU-maat sopivat riidan, jossa on pelissä 1 800 miljardia euroa ja Unkarin ja Puolan demokratian tulevaisuus – Lue lyhyet vastaukset kiistausta

YLE: EU-huippukokous päätti kiristää yhteistä ilmastotavoitetta – Seuraavaksi komissio esittelee suunnitelmat toimista ensi vuonna