Horisontti Eurooppa -rahoitusta siruyhteisyrityshankkeisiin

Siruyhteisyritys (Chips Joint Undertaking, Chips JU) avaa kolme uutta ehdotuspyyntöä yhteensä 216 miljoonan euron budjetilla. Siruyhteisyrityksen tavoitteena on vahvistaa Euroopan puolijohde-ekosysteemiä ja taloudellista turvallisuutta. Se on Siruja Euroopalle -aloitteen (Chips for Europe Initiative) tärkein toteuttaja. Uudet ehdotuspyynnöt ovat aloitteesta erillisiä, Horisontti Eurooppa -rahoitusvälineestä rahoitettavia pyyntöjä.

Alla on lyhyt kuvaus uusista ehdotuspyynnöistä.

Call for Innovation Actions (IA)

Pyyntö on suunnattu hakijoille, jotka ovat kykeneviä kehittämään uusia tai paranneltuja tuotteita, metodeja tai palveluja. Rahoituksella voidaan toimittaa esimerkiksi toimivia pilottituotantolinjoja, uusia innovaatioympäristöjä tai laajan skaalan tuotetestausta. Pyyntö sisältää kaksi tarkempaa fokus-pyyntöä liittyen ajoneuvojen ohjelmistokehittämiseen ja ajoneuvojen prosessorien kehittämiseen.

Määräaika (Project Outline): 14.5.2024

Määräaika (Full Project Proposal): 17.9.2024

Lisätietoa

 

Call for Research & Innovation Actions (RIA)

Pyyntö on suunnattu hakijoille, jotka pyrkivät luomaan uutta tietoa tai tutkimaan uuden teknologian soveltuvuutta. Hankkeet voivat sisältää soveltavaa tutkimusta sekä teknologian kehittämistä ja testausta. Hakijan tulee olla konsortio, joka koostuu esimerkiksi pk-yrityksistä, suuryrityksistä, yliopistoista, tutkimuslaitoksista tai julkisorganisaatioista. Ehdotuspyyntö sisältää fokuspyynnön, joka käsittelee kestävämpää ja hiilineutraalimpaa sirutuotantoa.

Määräaika (Project Outline): 14.5.2024

Määräaika (Full Project Proposal): 17.9.2024

Lisätietoa

 

Joint call with Korea

Pyyntö käsittelee samoja teemoja kuin yllä mainittu RIA-pyyntö, mutta se ei vaadi kansallista kontribuutiota vaan yhteistyökumppanina toimii Etelä-Korea. Yhteistyö Etelä-Korean kanssa vahvistaa EU:n ja Etelä-Korean välistä tutkimus- ja innovaatiosuhdetta.

Määräaika: 14.5.2024

Lisätietoa