Horisontti Eurooppa –ohjelman toimeenpanon valmistelu etenee vauhdilla

Horisontti Eurooppa –ohjelman, eli EU:n 9. tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelman temaattisen varjokomitean työ on alkanut. Itse ohjelman on määrä alkaa ensi vuoden alussa.

Euroopan komissio valmistelee yhdessä jäsenmaiden kanssa Horisontti Eurooppa -ohjelman työohjelmasisältöjä ns. varjokomiteoissa. Varjokomiteat käsittävät kolmetoista teemakohtaista asiantuntijaryhmää. Suomesta mukana on asiantuntijoita ministeriöistä, Business Finlandista ja Suomen Akatemiasta. Varjokomiteoiden tavoite on saada aikaan vuonna 2021 avautuvien hakujen sisällöt kaudelle 2021-2024 (ohjelman jatkuessa vuoteen 2027 asti).

Ohjelmalla ei ole vielä voimassa olevaa lainsäädäntöä, mutta käytännössä seuraavan ohjelmakauden sisällöt on jo pitkälti sovittu komission, neuvoston ja parlamentin kesken. Tässä vaiheessa valmistelua hidastavat enää lähinnä päätökset EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä (MFF) sekä Brexit-asioiden etenemistä.

Varjokomiteoiden ensimmäisten kokousten odotetaan ajoittuvan alkuvuodelle. Erilaisten sidosryhmien, kuten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöllä on merkittävä rooli varjokomiteoiden toiminnassa. Kevät onkin hyvää aikaa aikaa vaikuttaa sisältöihin esimerkiksi varjokomiteoiden jäsenten kautta. Heidän yhteystietonsa löydät täältä.
Ensimmäisten uuden ohjelmakauden hakujen odotetaan avautuvan joulukuussa 2020 tai heti ensi vuoden alussa. Horisontti Eurooppa –ohjelmaa on kuitenkin mahdollista perehtyä jo nyt. Business Finland järjestää kevään aikana sidosryhmätilaisuuksia sekä webinaareja, joiden avulla on mahdollista seurata varjokomiteoiden työn etenemistä. Lisäksi taustatyötä voi tehdä tutustumalla Horisontti Eurooppa –ohjelman dokumentteihin.

Lue lisää Business Finlandin uutisesta täältä