Horisontti Eurooppa –infotilaisuuksien materiaalit ja tallenteet saatavilla Business Finlandin sivuilla

Business Finland järjesti alkuvuodesta useita Horisontti Eurooppa –hakuinfoja, joissa käsiteltiin klustereita 4 (Digitaalitalous ja –teknologia, teollisuus ja avaruus) ja 5 (Ilmasto, energia ja liikkuvuus) sekä EIC AcceleratoriaEIC Pathfinderia ja EIC Transitionia. Horisontti Eurooppa on EU:n kuluvan rahoituskauden 2021-2027 ohjelma, jolla rahoitetaan tutkimusta ja innovointia 95 miljardilla eurolla.  

Horisontti Eurooppa koostuu kolmesta pilarista, jotka ovat Huipputason tiede (1), Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky (2) sekä Innovatiivinen Eurooppa (3). Business Finlandin alkuvuodesta järjestämien hakuinfojen aiheet sijoittuvat Globaalien haasteiden ja Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn sekä Innovatiivisen Euroopan pilareihin.  

Globaalit haasteet ja Euroopan kilpailukyky:

Horisontti Eurooppa hakuinfo 24.3.2021: Digitaalitalous ja –teknologia, teollisuus ja avaruus (klusteri 4) 

  • Digitaalitalouden ja –teknologian, teollisuuden ja avaruuden klusterista rahoitetaan hankkeita, jotka kehittävät resurssitehokkaita, vähähiilisiä ja kiertotalouteen pohjaavia rakennus- ja valmistusmenetelmiä, digitaalisia järjestelmiä, digiteknologiaa ja -infrastruktuureja sekä avaruusjärjestelmiä, -teknologiaa ja –palveluja 

Horisontti Eurooppa –hakuinfo 25.3.2021: Ilmasto, energia ja liikkuvuus (klusteri 5)  

  • Ilmaston, energian ja liikkuvuuden klusterista rahoitetaan hankkeita, jotka esimerkiksi kehittävät keinoja ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi, ehkäisevät monialaisesti ilmastonmuutosta tai kehittävät kestävää, turvallista ja kilpailukykyistä energiantuotantoa   

Innovatiivinen Eurooppa 

Horisontti Eurooppa –hakuinfo 7.4.2021: EIC Pathfinder & Transition  

  • EIC Pathfinder tarjoaa rahoitusta monitieteisille konsortioille teknologiakehityksen varhaiseen tutkimushankkeeseen  
  • EIC Transitionista rahoitetaan EIC Pathfinderin lupaavien tutkimustulosten pohjalta yksittäisiä tahoja tai pieniä konsortioita tutkimustulosten kaupallistamisessa ja markkinakelpoisuuden kehittämisessä  

Horisontti Eurooppa –hakuinfo 30.3.2021: EIC Accelerator  

  • EIC Accelerator tukee kansainvälistä kasvua hakevia pk-yrityksiä, joiden innovaatiotausta on ensisijaisesti deep tech –tutkimuksessa 

Ohjelman pilareista rahoitetaan esimerkiksi yritysten tuotekehitystä, innovaatioiden skaalausta, kansainvälistä kasvua, huippututkimusta, koulutusta ja kansainvälistä liikkuvuutta. Myös verkostoituminen kansainvälisten toimijoiden kanssa on yksi ohjelman painopisteistä, sillä suurin osa ohjelman rahoituksesta myönnetään kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaville projekteille. Horisontti Eurooppa –ohjelma pyrkii erilaisten innovatiivisten hankkeiden rahoituksen kautta kehittämään Euroopan kilpailukykyä kansainvälisessä kilpailussa.  

Hakuinfoissa käsiteltiin Horisontti Euroopan tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia eri pilareissa, eri klustereiden teemoja, rahoituksen hakemista ja hakemuksen tekemistä. Myös Euroopan komissio on järjestänyt infotilaisuuden hyvän Horisontti Eurooppa –hakemuksen teosta, ja tilaisuuden materiaalit ja tallenteet ovat katsottavissa täällä 

Hakuinfojen lisäksi Business Finland järjesti webinaarit myös Vihreän kehityksen ohjelmasta eli Green Dealista ja sen merkityksestä tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle sekä Horisontti Euroopan T&I –kumppanuuksista