Horisontti Euroopan työohjelmat vuosille 2023–2024 on julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut Horisontti Euroopan työohjelmat vuosille 2023–2024. Työohjelmissa määritellään ohjelman tulevien vuosien rahoitusmahdollisuudet ja niiden tarkemmat tiedot, kuten rahoituksen määrän ja ehdotuspyyntöjen aikataulut.

Ensimmäiset ehdotuspyynnöt vuoden 2023 hankkeille avautuvat joulukuussa 2022.

Alle on listattuna rahoituskohteet ja niiden budjetit Horisontti Euroopan kuudelle klusterille sekä Euroopan innovaatioekosysteemeille ja missioille tuleville kahdelle vuodelle. Lisätietoa ehdotuspyynnöistä saat täältä.

 

Klusteri 1. Terveys

Terveenä pysyminen nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa

 • 2023: 40 miljoonaa euroa
 • 2024: 80 miljoonaa euroa

Eläminen ja työn tekeminen terveyttä edistävässä ympäristössä

 • 2023: 103 miljoonaa euroa
 • 2024: 60 miljoonaa euroa

Sairauksien torjunta ja tautitaakan vähentäminen

 • 2023: 274 miljoonaa euroa
 • 2024: 277 miljoonaa euroa

Innovatiivisen, kestävän ja korkealaatuisen terveydenhuollon luokse pääsyn varmistaminen

 • 2023: 160 miljoonaa euroa 
 • 2024: 30 miljoonaa euroa

Uusien työkalujen, teknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen täyden potentiaalin hyödyntäminen terveen yhteiskunnan hyväksi

 • 2023: 214 miljoonaa euroa
 • 2024: 50 miljoonaa euroa

Innovatiivisen, kestävän ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyisen terveydenhuoltoalan ylläpitäminen

 • 2023: 56 miljoonaa euroa
 • 2024: 12 miljoonaa euroa

Klusteri 2. Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta

Demokratian ja hallinnon innovatiivinen tutkimus

 • 2023: 75 miljoonaa euroa
 • 2024: 95 miljoonaa euroa

Eurooppalaisen kulttuuriperinnön sekä kulttuuri- ja luovien alojen innovatiivinen tutkimus

 • 2023: 113 miljoonaa euroa
 • 2024: 65 miljoonaa euroa

Sosiaalisten ja taloudellisten muutosten innovatiivinen tutkimus

 • 2023: 80 miljoonaa euroa
 • 2024: 96 miljoonaa euroa

Klusteri 3. Kansalaisturvallisuus yhteiskunnassa

EU:n ja sen kansalaisten parempi suojaaminen rikoksilta ja terrorismilta

 • 2023: 36 miljoonaa euroa
 • 2024: 33.7 miljoonaa euroa

EU:n ulkorajojen tehokas valvonta

 • 2023: 23.9 miljoonaa euroa
 • 2023: 24 miljoonaa euroa

Sietokykyinen infrastruktuuri

 • 2023: 14.4 miljoonaa euroa
 • 2024: 12.2 miljoonaa euroa

Kasvava kyberturvallisuus

 • 2023: 50.7 miljoonaa euroa
 • 2024: 50.9 miljoonaa euroa

Katastrofeja kestävä yhteiskunta Euroopassa

 • 2023: 27.5 miljoonaa euroa
 • 2024: 24 miljoonaa euroa

Vahvistunut turvallisuustutkimus ja innovaatiot

 • 2023: 6.5 miljoonaa euroa
 • 2024: 14 miljoonaa euroa

Klusteri 4. Digitaalitalous- ja teknologia, teollisuus ja avaruus

Ilmastoneutraali, kiertotalouteen perustuva ja digitalisoitu tuotanto

 • 2023: 346.27 miljoonaa euroa
 • 2024: 288 miljoonaa euroa

Kasvava autonomia kestävien teollisuudenalojen keskeisissä strategisissa arvoketjuissa

 • 2023: 337 miljoonaa euroa
 • 2024: 222.2 miljoonaa euroa

Maailman johtavat tieto- ja laskentateknologiat

 • 2023: 76 miljoonaa euroa
 • 2024: 85 miljoonaa euroa

Digitaaliset ja nousevat teknologiat kilpailukykyä ja vihreän kehityksen ohjelmaa varten 

 • 2023: 237 miljoonaa euroa
 • 2024: 224.5 miljoonaa euroa

Avoin strateginen autonomia maailmanlaajuisten avaruuteen liittyvien infrastruktuurin, palvelujen, sovellusten ja datan kehittämisessä, käyttöönotossa ja käytössä

 • 2023: 137.5 miljoonaa euroa
 • 2024: 46.3 miljoonaa euroa

Digitaalisten ja teollisten teknologioiden ihmiskeskeinen ja eettinen kehittäminen

 • 2023: 256.5 miljoonaa euroa
 • 2024: 61 miljoonaa euroa

Klusteri 5. Ilmasto, energia ja liikkuvuus

Ilmastotieteet ja ratkaisut kohti ilmastoneutraaliutta

 • 2023: 117.5 miljoonaa euroa
 • 2024: 103 miljoonaa euroa

Monialaiset ratkaisut ilmastonmuutokseen

 • 2023: 111.7 miljoonaa euroa
 • 2024: 16.3

Kestävä, turvallinen ja kilpailukykyinen energiahuolto

 • 2023: 616.6 miljoonaa euroa
 • 2024: 407 miljoonaa euroa

Tehokas, kestävä ja osallistava energiankäyttö

 • 2023: 122 miljoonaa euroa
 • 2024: 86 miljoonaa euroa

Puhtaat ja kilpailukykyiset ratkaisut kaikille liikennemuodoille

 • 2023: 217 miljoonaa euroa
 • 2024: 202.05 miljoonaa euroa

Turvallinen, kestävä liikenne ja älykkäät liikkuvuuspalvelut matkustajille ja tavaroille

 • 2023: 108.5 miljoonaa euroa
 • 2024: 122.5 miljoonaa euroa

Klusteri 6. Elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö

Biodiversiteetti ja ekosysteemipalvelut

 • 2023: 184 miljoonaa euroa
 • 2024: 142 miljoonaa euroa

Oikeudenmukaiset, terveelliset ja ympäristöystävälliset elintarvikejärjestelmät alkutuotannosta kulutukseen

 • 2023: 196.5 miljoonaa euroa
 • 2024: 256.5 miljoonaa euroa

Kiertotalous- ja biotaloussektorit

 • 2023: 178.5 miljoonaa euroa
 • 2024: 147.5 miljoonaa euroa

Puhdas ympäristö ja saasteettomuus

 • 2023: 79.5 miljoonaa euroa
 • 2024: 61 miljoonaa euroa

Maat, meret ja vesi ilmastotoimissa

 • 2023: 90 miljoonaa euroa
 • 2024: 93 miljoonaa euroa

Kestävät, inklusiiviset, terveet ja vihreät maaseutu-, rannikko- ja kaupunkiyhteisöt

 • 2023: 38.5 miljoonaa euroa
 • 2024: 37 miljoonaa euroa

Innovatiivinen hallinto, ympäristöhavainnot ja digitaaliset ratkaisut vihreän kehityksen ohjelman tueksi

 • 2023: 130 miljoonaa euroa
 • 2024: 157.5 miljoonaa euroa

Euroopan innovaatioekosysteemit

CONNECT – Yhteen liittyvät innovaatioekosysteemit

 • 2023: 29 miljoonaa euroa
 • 2024: 73 miljoonaa euroa

INNOVSMES – Kumppanuus innovatiivisten pk-yritysten alalla

 • 2023: 34.54 miljoonaa euroa
 • 2024: 36.58 miljoonaa euroa

Horisontti Euroopan missiot

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

 • 2023: 82.81 miljoonaa euroa

Syöpä

 • 2023: 110.68 miljoonaa euroa

Terveet meret, rannikko- ja sisävedet

 • 2023: 87.7 miljoonaa euroa

Hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit

 • 2023: 75 miljoonaa euroa

Maaperän terveys ja ruoka

 • 2023: 126 miljoonaa euroa