Horisontti Euroopan tulevat hakuinfot

Business Finland järjestää huhti-toukokuussa hakuinfotilaisuuksia Horisontti Euroopan toisen pilarin klustereista 1, 2 ja 6. Hakuinfoissa asiantuntijat avaavat kyseisten klustereiden teemoja sekä klustereiden tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia tutkimusryhmille ja muille toimijoille. Tilaisuuksissa keskitytään keväällä avautuviin konsortiohakuihin.  

Tulevat hakuinfot: 

Horisontti Eurooppa –hakuinfo: Terveys (klusteri 1) 21.4.2021 

Horisontti Eurooppa –hakuinfo: Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta (klusteri 2) 22.4.2021  

Horisontti Eurooppa –hakuinfo: Elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö (klusteri 6) 7.5.2021  

Horisontti Eurooppa on EU:n kuluvan rahoituskauden 2021-2027 ohjelma, jolla rahoitetaan tutkimusta ja innovointia 95 miljardilla eurolla. Horisontti Eurooppa koostuu kolmesta pilarista, jotka ovat Huipputason tiede (1), Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky (2) sekä Innovatiivinen Eurooppa (3). Ohjelman pilareista rahoitetaan esimerkiksi yritysten tuotekehitystä, innovaatioiden skaalausta, kansainvälistä kasvua, huippututkimusta, koulutusta ja kansainvälistä liikkuvuutta.