Horisontti Euroopan strategista suunnittelua tukeva analyysi on julkaistu

 

Horisontti Eurooppa -ohjelman strategista suunnittelua vuosille 2025-2027 taustoittava analyysi on julkaistu. Se on osa yhteiskehittämisprosessia, jossa mukana ovat Euroopan komissio ja EU-jäsenvaltiot. Analyysin pohjalta laaditaan seuraava Horisontti Euroopan strateginen suunnitelma vuosille 2025-2027. Sen avulla arvioidaan vastaako uusi strateginen suunnitelma viimeisimpiä tapahtumia niin EU:n kuin maailmanlaajuisella tasolla, etenkin siltä osin kuin ne vaikuttavat tutkimukseen ja innovaatioihin. EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden nykytilannetta arvioidaan siis siitä näkökulmasta onko tarpeen tehdä muutoksia rahoituskauden alun strategiseen suunnitteluun verraten. Mukana on niin ennakointia kuin helmikuussa 2023 päättyneen julkisen kuulemisen tuloksia.

Analyysi osoittaa, että tutkimuksella ja innovaatioilla on tärkeä asema EU:n valmiuskyvyn, resilienssin, turvallisuuden ja kriisitietoisuuden vahvistamisessa. Niiden avulla voidaan entistä paremmin vastata yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja ympäristöä koskeviin haasteisiin. Analyysin mukaan EU on yhä vahva tieteellinen toimija ja on parantanut asemiaan siitä huolimatta, että sen asema tieteellisen huippututkimuksen alalla on heikentynyt Kiinaan ja Yhdysvaltoihin nähden niin huippujulkaisujen määrässä kuin suhteessa BKT:hen. Samaan aikaan EU on jäämässä jälkeen Kiinasta ja Yhdysvalloista digitaalisen siirtymän alalla samalla, kun Eurooppa on johtavia toimijoita vihreän siirtymän alalla. Analyysin mukaan investoinnit tutkimukseen ja innovaatioihin ovat välttämättömiä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman sekä EU:n strategisen autonomian tavoitteiden saavuttamiseksi.