Horisontti Euroopan missiot käynnistettiin

Euroopan komissio käynnisti 29.9. viisi uutta EU:n missiota. Ne ovat osa Horisontti Eurooppaa, tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmaa. Missiot ovat uusi ja innovatiivinen tapa tehdä yhteistyötä ihmisten elämän parantamiseksi terveyden, ilmaston ja ympäristön alalla Euroopassa ja muualla. Missioilla pyritään saavuttamaan tietyt kunnianhimoiset tavoitteet asetetussa aikataulussa. Missioissa yhdistyy erilaisia toimia ja eri välineitä, liiketoimintamalleja ja julkisia ja yksityisiä investointeja EU:n, kansallisella, alueellisella ja paikallistasolla. 

Missioilla tuodaan yhteen useita komission yksiköitä yhdeksän eri komissaarin vastuualueella tukemaan tutkimusta, jotta komission keskeisissä prioriteeteissa saadaan tuloksia aikaan. Tarkoituksena on löytää ratkaisuja seuraaviin haasteisiin: syövän torjunta, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, valtamerten, merialueiden ja muiden vesistöjen suojelu, kaupunkien vihertäminen ja maaperän ja ruoan terveellisyyden varmistaminen.

Missiot ovat uusi väline, joka koostuu tutkimus- ja innovointihankkeista, toimintapoliittisista ohjaustoimista ja lainsäädäntöaloitteista. Missioilla on määrä saavuttaa määritetyssä aikataulussa konkreettisia tavoitteita, joilla on suuri yhteiskunnallinen vaikutus. Viidessä missiossa pyritään tuomaan vuoteen 2030 mennessä ratkaisuja seuraaviin keskeisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin:

  1. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: tuetaan vähintään 150:tä Euroopan aluetta ja yhteisöä, jotta niistä tulisi ilmastonmuutoksen kestäviä vuoteen 2030 mennessä.
  2. Syöpä: parannetaan yhdessä EU:n syöväntorjuntasuunnitelman kanssa vuoteen 2030 mennessä yli kolmen miljoonan ihmisen elämää ehkäisemällä ja hoitamalla syöpäsairauksia, pidentämällä potilaiden elämää ja parantamalla heidän elämänlaatuaan.
  3. Ennallistetaan valtameriä ja meriä vuoteen 2030 mennessä.
  4. Luodaan 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä.
  5. Euroopan maaperäsopimus: luodaan 100 elävää koealuetta ja esimerkkitapausta johtamaan maaperän tervehdyttämistä vuoteen 2030 mennessä.

Missioita toteutetaan Horisontti Euroopan 1,9 miljardin euron tuen (v. 2023 asti) ohella muilla eurooppalaisilla ja kansallisilla ohjelmilla ja tuilla. Kullekin missiolle on määritetty aikataulu sekä haasteen ja toteutussuunnitelman mukaan räätälöity talousarvio.

Komissio päivittää parhaillaan Horisontti Eurooppa -työohjelmaa 2021-2022 missioiden osalta. Missioihin liittyviä ehdotuspyyntöjä julkaistiin jo syyskuun lopussa ja niitä julkaistaneen lisää lokakuun lopussa. Moni hauista avautunee tammikuussa 2022.

EU:n missioita koskeva tiedonanto

EU:n missioiden toteutussuunnitelmat