Horisontti Euroopan missio-ehdotukset kansalaisten arvioitavina

Horisontti Eurooppa -ohjelman osaksi on ehdotettu viittä missiota tutkimuksen ja innovaatioiden tekemiseksi ymmärrettävämmäksi ihmisille. Missioilla on selkeät aikarajat ja ne tähtäävät maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseen.

Missioita ovat olleet ideoimassa huippuasiantuntijat niin sanotuissa mission boardeissa. Asiantuntijaryhmät esittelivät kesäkuun lopussa missio-väliraporttinsa. Missio-ehdotuksiin pyydetään nyt kansalaisten kommentteja ja näkemyksiä lukuisten julkisten kuulemisten kautta. Kuulemisia järjestetään koronapandemiasta johtuen verkossa – löydät ne täältä. Suomeen on suunnitteilla oma kuulemisensa ainakin hiilineutraalit kaupungit -missioon liittyen. Näkemyksiä missioista pyydetään syyskuuhun mennessä, jotta saatu palaute ehditään ottamaan huomioon syyskuun lopussa, jolloin komissio järjestää European Research and Innovation Days -tapahtuman. Päivitetyt ehdotukset missioiksi esitellään siellä.

Missio-ehdotuksiin eli väliraportteihin voi tutustua täällä: