Horisontti Euroopan Kansalaisturvallisuus yhteiskunnassa -klusteriin avautuu 25 uutta rahoitushakua vuonna 2024

Horisontti Euroopan toiseen pilariin kuuluva klusteri 3 käsittelee turvallisuuteen liittyvien EU-politiikan painopisteitä ja niiden täytäntöönpanoa. Näihin lukeutuvat erityisesti kyberturvallisuus, katastrofiriskien vähentäminen ja alueiden resilienssi. Klusterin 3 rahoituksella rahoitetaan toimia, joilla muun muassa pienennetään katastrofiriskejä ja lisätään kyberturvallisuutta sekä pyritään Euroopan riippumattomuuteen turvallisuuden kannalta oleellisissa teknologioissa.

Klusterista 3 avautuu 25 hakua vuonna 2024. Klusterissa 3. eli Kansalaisturvallisuus yhteiskunnassa -klusterissa (Civil Security for Society) on kuusi tavoitealuetta:

  1. Taistelu rikollisuutta ja terrorismia vastaan
  2. Rajaturvallisuus
  3. Infrastruktuurien turvallisuus
  4. Katastrofit
  5. Innovaatioiden ja teknologioiden markkinoille tuominen
  6. Kyberturvallisuus

Haut tavoitealueiden hankerahoitukseen alkavat 27.6.2024 ja päättyvät 20.11.2024.

Lisätietoa klusterin 3 hauista, niiden aikatauluista, budjetista sekä teemoista löytyy Euroopan komission Funding & tenders -portaalista

Katso myös klusterin 3 vuoden 2023-2024 työhjelma