Budjettineuvotteluissa saatiin aikaan sopu Horisontti Euroopasta

Neuvoston ja Euroopan parlamentin Horisontti Eurooppa – eli T&I-ohjelmaa koskevat pitkät neuvottelut saatiin päätökseen 11.12. Horisontti Euroopan lopullinen budjetti on 95,5 miljardia euroa (nykyhinnoin), mukaan lukien marraskuussa ohjelmaan neuvotellut 4,5 miljardia euroa sekä 5,4 miljardia euroa elpymisrahastosta. Eniten neuvoteltiinkin juuri lisärahoituksen kohdistamisesta. Horisontti Euroopan hyväksyminen riippuikin jäsenvaltioiden torstaille 10.12. asti venyneistä neuvotteluista koskien monivuotista rahoituskehystä sekä elpymisrahastoa.

Euroopan parlamentti oli vaatinut Horisontti Euroopan budjetin  kolmen pääpilarin välistä tasapainotusta ensimmäisen pilarin eli perustutkimuksen, tutkijoiden koulutuksen ja tutkimusinfrastruktuurin hyväksi. Neuvotteluissa tämä tavoite toteutui, sillä Euroopan tutkimusneuvosto sai 1,1 miljardia euroa lisärahoitusta ja sen kokonaisrahoitus kasvoi 16 miljardiin euroon. Myös tutkijoiden liikkuvuutta rahoittava Marie Skłodowska-Curie -ohjelma sai 314 miljoonaa lisäeuroa rahoitusta (kokonaisrahoitus on nyt 6,4 miljardia euroa). Myös tutkimusinfrastruktuurit saivat 257 miljoonaa euroa lisää (kokonaisrahoitus 2,4 miljardia euroa).

Lisäksi Erasmus+ -ohjelmaa laajennettiin sen osalta millaiset opiskelijat siihen voivat osallistua. Jatkossa esimerkiksi aikuiskoulutusohjelmissa opiskelevat voivat osallistua liikkuvuustoimiin.  Ohjelma sai 2,2 miljardia euroa lisärahoitusta (yhteensä 26 miljardia euroa).

Kulttuuri ja luova ala sai Horisontti Euroopassa miljardin lisärahoitusta. Alan rahoitus nousi 2,2 miljardiin euroon. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti sai 279 miljoonaa euroa lisärahoitusta (kokonaisrahoitus 3,2 miljardia euroa).

Monivuotisten neuvottelujen tulos ei ole yhtä kunnianhimoinen kuin komission alkuperätinen ehdotus parin vuoden takaa. Kesällä koronatoimiin tarvittava rahoitus rokotti Horisontti Euroopan rahoitusta koheesiorahoituksen ja elpymisrahaston hyväksi. Marraskuun lisärahoitus ja joulukuun päätökset korjaavat siis leikattua TKI-rahoitusta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston on vielä kuluvan vuoden aikana hyväksyttävä poliittinen sopimus. Horisontti Euroopan osalta myös kumppanuuksien, missioiden ja kansainvälisyyden osalta on vielä neuvoteltavaa.

Lisäksi neuvotteluissa saatiin aikaiseksi sopu Euroopan puolutusrahastosta, jonka budjetti tulee olemaan 7,9 miljardia euroa sekä Euroopan terveysrahasto EU4Healthista, 5,15 miljardia euroa.

Lähteet:

Euroopan komission lehdistötiedote: Uudesta Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta poliittinen yhteistymmärrys (10.12.2020)

Science Business: EU announces budget breakdown for Horizon Europe after 14-hour talks

Science Business: EU set to launch €7.9B defence R&D programme after Council and Parliament agree budget

Science Business: New B5.15€ health programme due to start in 2021