Horisontti 2020:n seuraajaa lähdetään suunnittelemaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmin

Horisontti 2020:n seuraajaa lähdetään suunnittelemaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmin

Euroopan komission tutkimus- ja innovaatiotoiminnan pääosasto (DG RTD) on perustanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää Horisontti 2020 -ohjelman jälkeisen, FP9-työnimellä tunnetun rahoitusohjelman sisältöä ja toimintaympäristöä muun muassa konsultoimalla sidosryhmiä. Lisäksi komissio on käynnistänyt Bohemia Studyn, jonka tarkoituksena on luoda skenaarioita ja tulevaisuuskuvia vuoden 2020 jälkeiselle ajalle, eli avustaa FP9-ohjelman suunnittelussa tulevaisuudentutkimuksen menetelmin.

 

Bohemia Study -tutkimuksessa on luotu kaksi tulevaisuuskuvaa, joissa huomioidaan EU:n kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, kuten ilmastonmuutos, turvallisuusympäristön muutos, väestönkasvu sekä talouden kehityskulut. Ensimmäinen tulevaisuuskuva on optimistinen, positiivisen kehityksen tulevaisuus, jossa tutkimus- ja innovaatiorahoitus on tärkeä osa eurooppalaista menestystarinaa. Toisessa, pessimistisessä tulevaisuuskuvassa Eurooppa taantuu, eikä tutkimus- ja innovaatiorahoitus kykene auttamaan sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien yksittäisiä sektoreita, kuten terveydenhuoltoa, liikennettä sekä ilmasto- ja energiakysymyksiä.

 

Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa konsultoidaan asiantuntijoita niin kutsutulla delfoi-menetelmällä. Sillä etsitään eri alojen asiantuntijoilta näkemystä EU:n kehityssuunnista, kriittisistä virstanpylväistä sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tulevaisuudesta. Bohemia Studyn on tarkoitus olla valmis vuoden 2017 puolivälissä.

 

FP9-ohjelman suunnitteluun liittyen avataan myös julkinen kuuleminen marraskuussa 2016. Komission odotetaan julkaisevan ehdotuksensa FP9-ohjelmasta vuoden 2018 alkupuolella. Tämän jälkeen alkaa käsittelykierros EU-parlamentissa ja jäsenmaiden hallituksissa, minkä odotetaan kestävän korkeintaan puolitoista vuotta.

 

Lue lisää Bohemia Studystä tästä, sekä FP9-ohjelman muusta valmistelusta ja ennakko-odotuksista tästä.