Horisontti 2020 -työohjelmat vuosille 2018-2020 Horisontti 2020

Horisontti 2020 -ohjelman viralliset työohjelmat vuosille 2018-2020 on julkaistu. Nyt on aika aloittaa ehdotusten kehitäminen ja konsortioiden muodostaminen, etenkin jos tähtäimessä ovat vuoden 2018 haut.

Horisontti 2020 -työohjelmien tiimoilta järjestetään myös infopäiviä. Lisätietoa löydät täältä.

Horisontti 2020 -työohjelmat 2018-2020

1. Excellent Science

 • Future and Emerging Technologies,
  Tavoitteena luoda Eurooppaan pohja vastuullisella ja dynaamiselle monitieteisille yhteistyöprojekteille tulevien teknologioiden saralla, ja rakentaa tutkimus- ja innovaatio-ekosysteemejä niiden ympärille.
  Työohjelma
 • Marie Skłodowska-Curie actions
  Työohjelma pyrkii voimaannuttamaan tutkijoita tarjoamalla mahdollisuuden lisätoimiin tutkimusprojektin ohella. Ohjelma keskittyy myös kaventamaan eroja jäsenmaiden kyvyssä vetää puoleensa osaamista. MSCA painottaa myös sukupuolierojen huomioonottamista tutkimusprojekteissa.
  Työohjelma
 • Research Infrastructures, including e-Infrastructures,
  Tutkimusinfrastruktuurien luominen tiedon ja teknologian kehittämiseksi ja siirtämiseksi on tämän ohjelman päämäärä.
  Työohjelma

2. Leadership in Enabling and Industrial Technologies

3. Innovation in SMEs

Uuden, pysyvän Euroopan Innovaatio-neuvoston (EIC) luomista on ehdotettu seuraavaan tutkimus- ja innovaatio -ohjelmaan. Neuvoston pilottiversio tukee vuosina 2018-2020 tuhatta projektia 2,7 miljardilla eurolla. EIC-pilotti yhdistää useat olemassa olevat innovaatio-ohjelmat: pk-instrumentin, FTI (Fast Track to Innovation), FET Open ja Horisontti-palkinnot.
Työohjelma

4. Access to Risk Finance

Tavoitteena on auttaa yrityksiä pääsemään paremmin käsiksi oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen (equity financing) tutkimus- ja innovaatioprojekteille. InnovFin-rahoitusinstrumentit tarjoavat räätälöityjä rahoitusratkaisuja etenkin pk-yrityksille.
Työohjelma

5. Societal Challenges

6. Spreading Excellence and Widening Participation*

Tavoitteena on laajentaa H2020-ohjelman osallistumismahdollisuuksia etenkin Itä-Euroopan maihin, ja edistää verkostojen luomista toimijoiden välillä koko Euroopan laajuisesti.
Työohjelma

7. Science with and for Society

Tavoitteena heijastaa ja tukea tieteen ja yhteiskunnan kehitystä painottaen erityisesti niiden vuorovaikutusta kansallisella ja EU-tasolla.
Työohjelma

8. European Innovation Council (EIC) Pilot

Innovaationeuvostopilotti kokoaa yhteen neljä olemassa olevaa Horisontti 2020 -rahoitusohjelmaapk-instrumenttiFast Track to InnovationFET Open ja Horisontti-innovaatiopalkinnot.
Työohjelma

9. Euratom

Ohjelma keskittyy ydinturvallisuuden ja hiilestä irtautuneiden energiajärjestelmien kehittämiseen, ydinalan tutkimusta ja koulutusta edistämällä.
Työohjelma