Horisontti 2020 -työohjelmaluonnokset vuosille 2018-2020 julkaistu

Horisontti 2020 -työohjelmaluonnokset vuosille 2018-2020 julkaistu

Horisontti 2020 –työohjelmaluonnokset vuosille 2018-2020 on julkaistu. Viralliset työohjelmien määritelmät julkaistaan myöhemmin syksyllä. Ehdotusten kehitys ja konsortioiden muodostaminen työohjelmaluonnosten pohjalta kannattaa kuitenkin aloittaa jo nyt, etenkin jos tähtäimessä ovat vuoden 2018 haut. 

Horisontti 2020 -työohjelmien tiimoilta järjestetään syksyllä infopäiviä. Lisätietoja löydät täältä.

Horisontti 2020 -työohjelmaluonnokset 2018-2020

1. Excellent Science

 • Future and Emerging Technologies,
  Tavoitteena luoda Eurooppaan pohja vastuullisella ja dynaamiselle monitieteisille yhteistyöprojekteille tulevien teknologioiden saralla, ja rakentaa tutkimus- ja innovaatio-ekosysteemejä niiden ympärille.
  Työohjelmaluonnos
 • Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)
  Työohjelma pyrkii voimaannuttamaan tutkijoita tarjoamalla mahdollisuuden lisätoimiin tutkimusprojektin ohella. Ohjelma keskittyy myös kaventamaan eroja jäsenmaiden kyvyssä vetää puoleensa osaamista. MSCA painottaa myös sukupuolierojen huomioonottamista tutkimusprojekteissa.
  Työohjelmaluonnos
 • Research Infrastructures, including e-Infrastructures,
  Tutkimusinfrastruktuurien luominen tiedon ja teknologian kehittämiseksi ja siirtämiseksi on tämän ohjelman päämäärä.
  Työohjelmaluonnos

2. Leadership in Enabling and Industrial Technologies

 

3. Innovation in SMEs
Uuden, pysyvän Euroopan Innovaatio-neuvoston (EIC) luomista on ehdotettu seuraavaan tutkimus- ja innovaatio -ohjelmaan. Neuvoston pilottiversio tukee vuosina 2018-2020 tuhatta projektia 2,7 miljardilla eurolla. EIC-pilotti yhdistää useat olemassa olevat innovaatio-ohjelmat: pk-instrumentin, FTI (Fast Track to Innovation), FET Open ja Horisontti-palkinnot.
Työohjelmaluonnos

4. Access to Risk Finance
Tavoitteena on auttaa yrityksiä pääsemään paremmin käsiksi oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen (equity financing) tutkimus- ja innovaatioprojekteille. InnovFin-rahoitusinstrumentit tarjoavat räätälöityjä rahoitusratkaisuja etenkin pk-yrityksille.
Työohjelmaluonnos

5. Societal Challenges

 • Societal Challenge 1 (Health, demographic change and wellbeing)
  Ratkaisuja paremman terveyden puolesta. Keskiössä mm. yksilöllinen lääketiede, tarttuvia tauteja vastaan taistelu, kroonisten tautien hoito, ympäristön vaikutus terveyteen, terveydenhuollon digitaalisen potentiaalin tutkiminen.
  Työohjelmaluonnos

 • Societal Challenge 2 (Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy)
  Työohjelma keskittyy kestävään maan- ja vesienkäyttöön terveellisen ruoan ja julkisten hyödykkeiden kuten luonnon monimuotoisuuden ja puhtaan veden turvaamiseksi. Lisäksi ohjelma tukee innovatiivista ruoka- ja meriteollisuutta, biotaloutta ja dynaamisia maaseutualueita.
  Työohjelmaluonnos

 • Secure, Clean and Efficient Energy
  Työohjelma tukee vähähiilisten energiasektoreiden tutkimusta ja innovaatioita, etenkin Energiaunioni-strategiassa nimettyjen alueiden osalta (uusiutuva energia; älykkäät energiajärjestelmät ja energiatehokkuus).
  Työohjelmaluonnos

 • Societal Challenge 4, (Smart, Green and Integrated Transport)
  Tavoitteena jatkaa Euroopan liikennejärjestelmien kehittämiseksi kestävämmiksi, ympäristöystävällisemmiksi, turvallisemmiksi ja saumattomammiksi.
  Työohjelmaluonnos
 • Societal Challenge 5 (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)
  Ohjelma keskittyy tukemaan vihreämpää, resurssitehokkaampaa ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin paremmin vastaavaa taloutta. Tavoitteena on osoittaa vahva sitoutuminen YK:n kestävän kehityksen ja Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.
  Työohjelmluonnos
 • Societal Challenge 6 (Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies)
  Tavoitteena edistää Euroopan kykyä vastata ennennäkemättömiin muutoksiin ja kasvavaan maailmanlaajuiseen keskinäiseen riippuvuuteen. Ohjelma pyrkii tukemaan ratkaisuja kattavien, innovatiivisten ja edustavien eurooppalaisten yhteiskuntien luomiseksi.
  Työohjelmaluonnos

6. Spreading Excellence and Widening Participation

7. Science with and for Society
Tavoitteena heijastaa ja tukea tieteen ja yhteiskunnan kehitystä painottaen erityisesti niiden vuorovaikutusta kansallisella ja EU-tasolla.
Työohjelmaluonnos

8. European Innovation Council (EIC) pilot
Työohjelmaluonnos