Horisontti 2020 pk-rahoitusinstrumentin vuoden 2015 arvioijat julkistettiin

Horisontti 2020 pk-rahoitusinstrumentin vuoden 2015 arvioijat julkistettiin

Euroopan komission pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto EASME on julkistanut listan Horisontti 2020 pk-rahoitusinstrumentin vuonna 2015 aikana käyttämistä asiantuntija-arvioijista. Vuoden aikana käytettiin yli 1200 asiantuntijaa, joista 80 % oli yksityisen sektorin edustajia ja lähes puolet naisia. Lähes 60 kansallisuutta käsittäneestä asiantuntijajoukosta 10 % tuli EU:n ulkopuolelta. Asiantuntijoilla on tärkeä rooli ehdotusten arvioinnissa ja parhaiden ehdotusten valinnassa. Heidät on valittu omien alojensa huippujen joukosta ja kaikilta instrumenttiin liittyviltä aloilta. Viidennes asiantuntijoista tuli instrumentin suosituimmalta hakualalta, ICT-sektorilta.

Rahoitushaussa jokaisen ehdotuksen arvioi neljä itsenäistä asiantuntijaa, joilla on asiantuntemusta aihetta koskevasta innovoinnista, liiketoiminnasta tai rahoituksesta. Projektit arvioidaan vaikuttavuuden, erinomaisuuden ja toteutuksen laadun perusteella. Arvioijat pisteyttävät ehdotukset 21-kohtaisen lomakkeen avulla, ja ehdotuksen saamat pisteet ovat mediaani neljän arvioijan antamista kokonaispisteistä. Rahoitusta saadakseen ehdotuksen on lisäksi saatava hakuvaiheen mukaista vertailupistemäärää korkeampi pistemäärä ja sijoituttava parhaiden hakemusten joukkoon.

Riippumattomuuden varmistamiseksi arvioijat sitoutuvat noudattamaan hyviä käytäntöjä. Lisäksi hakijoiden oikeusturvaa lisää se, että uudelleen lähetetyt hakemukset arvio aina eri joukko asiantuntijoita, ja liian kaukana keskiarvosta olevia arvioita ei huomioida pisteityksessä.

Suomalaisia instituutioita edustaa 51 asiantuntijaa (joista 47 suomalaisia), lista on ladattavissa alta. Pk-instrumentin hakijoiden kannattaa hyödyntää tätä kontaktilistaa hakemuksen valmistelussa!