Horisontti 2020 -ohjelman hakumenestys laski 10,7 prosenttiin vuonna 2015

Horisontti 2020 -ohjelman hakumenestys laski 10,7 prosenttiin vuonna 2015

Horisontti 2020 -ohjelman kahdesta ensimmäisestä vuodesta tehty selvitys paljastaa, että hyväksyttyjen hanke-ehdotusten osuus on laskussa. Vuonna 2014 luku oli 13,2 prosenttia, josta osuus laski 10,7 prosenttiin vuonna 2015. Tämä kertoo sekä kovenevasta kilpailusta, että lisääntyneistä hakijamääristä. Hyväksyttyjen hakemusten osuus on laskenut merkittävästi edellisestä FP7-puiteohjelmasta, jossa osuudet olivat 19 ja 21 prosentin välillä.

Lisääntyneiden hakijamäärien lisäksi rahoituksen niukkuus on laskenut onnistumisprosenttia. Selvityksen mukaan ohjelma olisi tarvinnut 41,6 miljardia euroa lisää rahaa ensimmäiselle kahdelle vuodelle, jotta kaikki arvioijien erinomaisiksi arvioimat hankkeet olisi voitu rahoittaa. Tämä kuitenkin kertoo myös sen, että esitettyjen hankkeiden laatu on ollut erittäin korkea.

Yhteensä selvityksessä analysoitiin 152 627 hakemusta vuosilta 2014-15. Eniten rahoitusta haettiin Iso-Britanniasta, josta hakemuksia tuli 18 566 kappaletta. Britannialaiset toimijat saivat myös eniten rahoitusta. Suomesta hakemuksia lähetettiin ensimmäisen kahden vuoden aikana yhteensä 6036 kappaletta, mikä hieman vähemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa. Asukaslukuun suhteutettuna Suomesta haettiin rahoitusta viidenneksi eniten. Onnistumisasteeltaan ja saadun rahoituksen määrässä mitattuna Suomi on EU:n keskikastia.

Pirkanmaan onnistumisista Horisontti 2020 -ohjelmassa voi lukea lisää viimeisimmästä Pirkanmaan menestysraportista. EU-toimisto julkaisee viimeisimpien tilastojen mukaisen Pirkanmaan menestysraportin 3-4 kertaa vuodessa.

Selvityksen voi ladata luettavaksi tästä. Uutisen lähteenä on käytetty myös Science Businessin uutista.