DUT-rahoitusta kaupunkien kestävien toimintamallien kehittämiseen

Toisen Driving Urban Transitions (DUT) -kumppanuuden ehdotuspyynnön ennakko-vaiheen haku on auki vuoden 2023 hakujen osalta. DUT-haulla tuetaan rajat ylittäviä tutkimus- ja innovaatiohankkeita, jotka liittyvät kaupunkien kohtaamiin haasteisiin siirryttäessä kohti kestävävää ja toimivaa taloutta.

Haun haasteet liittyvät kolmeen Transition Pathways -teemaan: 

 • Positive Energy Districts
  • PED topic 1: Energy Resilience and Energy Poverty

   PED topic 2: Urban Regeneration and Refurbishment

   PED topic 3: Enabling Systems for Local Energy Transitions: Collaboration and Sustainable Investment

 • The 15-minute City
  • 15mC topic 1: Integrated Policies and Evidence to Reduce Car-dependency 

  • 15mC topic 2: Mobility and Planning Policies for Proximity-oriented Developments

  • 15mC topic 3: Empower People for Urban Mobility Transitions

 • Circular Urban Economies
  • CUE topic 1: The Built Environment as a Resource Base

  • CUE topic 2: Knowledge and optimisation of resources flows between urban and rural areas

  • CUE topic 3: Planning and Designing urban areas with Nature: Towards a Regenerative Urbanism

Kaikissa rahoitettavissa hankkeissa on oltava vähintää kolme kumppania ohjelmaan osallistuvista maista (yht. 27). Hankekonsortioiden tulee pitää sisällään tutkimusyhteisön lisäksi eri sidosryhmiä kuten yrityksiä, julkisviranomaisia ja kansalaisjärjestöjä. Hankkeiden tulee perustua käyttäjien tarpeisiin. Jo projektien varhaisessa kehittämisessä korostetaan yhteiskehittämisen näkökulmaa.

Rajatylittävän tutkimuksen lisäarvo on perusteltava selvästi. Tieteidenväliseen lähestymistapaan kannustetaan. Hankkeiden tarkoituksena on tukea monenlaisia toimia itse TKI:sta toimeenpanoon.

Suomi osallistuu ohjelman rahoitukseen Euroopan komission rinnalla, joten suomalaiset toimijat voivat hakea DUT-rahoitusta. EU-rahoitus tulee Horisontti Eurooppa -ohjelmasta. Osallistuvat kansalliset rahoitusorganisaatiot – kuten Suomen osalta Business Finland – valitsevat rahoitettavat hankkeet. Huom.! Julkisviranomaiset kuten kaupungin voivat saada rahoitukseen Business Finlandista tukea ainoastaan julkisiin hankintoihin.

Ehdotuspyynnön ennakko-vaiheen haku (pre-proposal submission) on auki 1.9.-21.11.2023. Parhaat ehdotukset etenevät toiseen vaiheeseen, joka avautuu maaliskuussa. Toinen vaihe päättyy 30.4.2024. Valittujen hankkeiden tulee alkaa syksyllä.

DUT Call 2023

Pre-proposal submission

Infoday 1: 12 September, Infoday 2: 10 October – pitching