Hae arvioimaan EU-rahoitushakemuksia ja hankkeita

Euroopan komissio avasi maaliskuussa haun, jolla haetaan asiantuntijoita avustamaan sitä. Asiantuntijoita haetaan nyt komission tietokantaan kaudelle 2021-2027. Tietokannasta kutsutaan asiantuntijoita arvioimaan rahoitushakemuksia, valvomaan ja arvioimaan hankkeita ja sopimuksia, sekä antamaan mielipiteitä ja neuvoja muissa asioissa. Asiantuntijoita haetaan koko kauden ajan.

Komissio tarvitsee erilaisia ammattilaisia näiden taustojen osalta – olipa kyse sitten heidän akateemisesta tai liiketoimintataustasta, kielitaidosta tai sukupuolesta. Asiantuntijoita haettaessa tähdätään maantieteelliseen kattavuuteen. Komissio tarvitsee laajan joukon asiantuntijoita, jotta heitä voidaan vaihtaa ja jotta voidaan välttää mahdolliset eturistiriidat.

Asiantuntijana toimiminen on hyvä keino kartuttaa henkilökohtaista ja oman organisaation Horisontti Eurooppa -osaamista. Hanke-ehdotuksia arvioidaan virallisten hakukriteerien avulla, joten työ harjaannuttaa hyvin hankkeiden logiikkaan. Hakemuksia arvioidessasi pääset myös näkemään millaisia hakemuksia jätetään, mikä voi hyödyttää myöhemmin rahoitusta hakiessasi.

Jätä profiilisi tietokantaan. Tarpeen mukaan sinut voidaan kutsua arvioimaan hankkeita.

Arviointityöstä myös maksetaan.

Lisätietoa komission asiantuntijahausta (22.3.2021)

Komission asiantuntijahaku Funding and Tenders -sivustolla

Lista eri alojen asiantuntijahauista