H2020 –turvallisuushaut avautuvat maaliskuussa

Horisontti 2020 –rahoitusohjelman turvallisuushaut liittyen mm. kyberturvallisuuteen ja turvallisuusinnovaatioihin avautuvat 15.3.2018. Haut ovat osa viime syksynä julkaistua työohjelmaa 2018-2020 Turvalliset yhteiskunnat – Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen ja kuuluvat H2020:n yhteiskunnalliset haasteet -pilariin.

Avoinna olevat haut jakaantuvat mm. seuraaviin teemoihin:

  • Teknologiat rajaturvallisuuden ja ulkoisen turvallisuuden parantamiseksi
  • Turvallisuusinnovaatiot ja yhteistyö turvallisuusalan toimijoiden kesken
  • Kyberturvallisuus ja tietosuojakysymykset
  • Teknologiat rikoksien ja terrorismin ehkäisyssä
  • Inhimilliset tekijät turvallisuussektorilla

Helmikuun alussa järjestetyssä SMI2G Security Calls –infopäivässä käytiin läpi hakuun liittyviä käytännönasioita ja keskusteltiin hankkeisiin liittyvistä teemoista. Tapahtumassa oli myös mahdollista etsiä hankekumppaneita.

Tapahtumassa keskusteltiin yhteistyön tärkeydestä alan toimijoiden välillä. Turvallisuusalan toimijoiden, kuten esimerkiksi palomiesten tai poliisien, kanssa tehtävä hankeyhteistyö nähdään tärkeänä, jotta hankeideat palvelisivat paremmin loppukäyttäjiä.

Hauissa painotetaan vastaamista haasteisiin, turvallisuusalan toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä sekä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Haut avautuvat 15.3.2018 ja päättyvät 23.8.2018.

Lisätietoja.