H2020-haku: Kaupungit kansalaislähtöisen kehittämisen alustoina

Horisontti 2020 -haku ”Cities as a Platform for Citizen-Driven Innovation” tarjoaa rahoitusta kaupunki-innovaatioalustalle, joka edistää kansalaislähtöistä kaupunkikehitystä. Projektiehdotuksen tulee esittää tapoja hyödyntää yhteisöjen ja kansalaisten ideoita ja kokeiluja kaupunkialueiden kehittämisessä. Ehdotuksessa pitää myös miettiä kuinka laajentaa yhteisölähtöisiä ratkaisuja menettämättä niiden osallistavia ominaisuuksia. Projektin tulisi arvioida, miten yhteiskehitetyillä innovaatioilla voidaan parantaa ICT -ratkaisujen laajempaa käyttöönottoa, ja kuinka voidaan taata vähemmän edustettujen yhteiskuntaryhmien osallistuminen.

Projektin tulisi edistää kansalaisten osallistumista innovaatiotoimintaan koko Euroopan laajuisesti, tarjota ratkaisuja aluehallinnoille kansalaisinnovaatioiden mahdollistamiseksi, ja parantaa hyvien käytäntöjen jakamista Euroopan kaupunkialueiden kesken.

Projekti on koordinointi- ja tukitoimi (CSA), jolle on tarjolla rahoitusta 1m€. Haussa rahoitetaan yksi projekti.

Haku sulkeutuu 13.3.2018.

Lisätietoja ja hakulomake