H2020 Eurooppa muuttuvassa maailmassa -materiaaleja

Euroopan komissio järjesti marraskuun alussa infopäivän liittyen Horisontti 2020 -rahoitusohjelman sosiaalisten haasteiden pilarin kuudenteen teemaan – innovatiiviset, reflektiiviset ja inklusiiviset yhteisöt. Tapahtumassa esiteltiin viimeisen vuoden työohjelma, jolla pyritään ratkomaan maahanmuuton, sosioekonomisen muutoksen ja hallinnon haasteita.

Maahanmuuton teemassa oleellista on kokonaisvaltainen lähestymistapa maahanmuuton kysymyksiin. Euroopassa on suuri tarve maahanmuuton dynamiikan ja sen seurausten ymmärtämiseen. Hankkeilla pyritään vastaamaan tähän tarpeeseen. Budjetti vuoden 2020 hauille on 29 miljoonaa euroa.

Sosioekonominen ja kulttuurinen muutos nykyisessä neljännessä teollisessa vallankumouksessa on oleellinen. Tämän teeman hankkeilla pyritäänkin vastaamaan haasteisiin, jotka koskettavat teemaa erityisesti globalisaation ja digitalisaation näkökulmista. Hauilla pyritään myös edistämään kulttuuria. Budjetti ensi vuodelle on 83 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden hallinnossa on tärkeää kehittää hallinnon rakenteita erilaisille tasoilleen. Hankkeilla on tarkoitus tuoda esiin demokratiaa ja ihmisoikeuksia Euroopassa, kansallisuuksien erilaistumista, innovaatio- ja puolustuspolitiikkaa sekä julkisten palveluiden tarjoamista. Teemalla pyritään myös löytämään työkaluja radikalisoitumisen ja populismin ongelmiin. Hakujen budjetti tähän teemaan liittyen on 66 miljoonaa euroa.

Nyt auki olevissa hauissa aikaa hakemuksen jättämiselle on 12.3.2020 saakka.

Voit tutustua tapahtuman materiaaleihin nyt jälkikäteen täältä.