EU:ssa on panostettava tutkimuksen lisäksi enemmän innovaatioihin – tuore raportti julkaistu

Euroopan komission julkaisemassa raportissa “Science, Research and Innovation performance of the EU (SRIP) 2018”kuvataan sitä, miten Euroopan taloudellinen tulevaisuus on riippuvainen sen kyvystä luoda innovaatioita ja levittää niitä eteenpäin.

Yksi raportin päähuomioista on, että Euroopalla on ainutlaatuinen tilaisuus johtaa uutta läpimurtoinnovaatioiden aaltoa, jossa digitaaliset teknologiat kohtaavat fyysisen maailman mm. IoT:n, digitaalisen tuotannon, genomiikan, tekoälyn ja muiden talouden ja yhteiskunnan läpileikkaavien teemojen osalta.

Komissaari Carlos Moedas on raportin tulosten kanssa samaa mieltä. Hänen mielestään EU:n tulee nyt pitää huolta siitä, että talouskasvu jatkuu ja tutkimukseen ja innovaatioihin panostetaan. Hänen mukaansa on tärkeää, että uusia markkinoita luovia läpimurtoinnovaatioita edistetään nopeasti ja tehokkaasti.

Raportti osoittaa, että Eurooppa on globaali johtaja huipputieteessä, kun otetaan huomioon julkisen investoinnin määrä tutkimukseen ja innovaatioihin sekä tutkijoiden lukumäärä. Haasteena on kuitenkin tämän huippuosaamisen muuttaminen innovaatioiksi ja yritystoiminnaksi. Raportissa listataan asioita, jotka EU:n pitäisi tulevaisuudessa paremmin huomioida, jotta tähän haasteeseen voitaisiin vastata. Näitä ovat mm. innovaatioinvestointien priorisointi sekä kansallisissa, -että EU-tason budjeteissa, missio-lähtöisyys, sekä innovaatioystävällisen liiketoimintaympäristön edistäminen ja uudistusten tukeminen, joilla parannetaan markkinoiden toimintaa.

Lue lisää täältä.