#EuropeForCulture – Eurooppalainen kulttuuriperinnön teemavuosi 2018

Tänä vuonna vietetään kulttuuriperinnön teemavuotta 2018.Teemavuoteen liittyen eri puolilla Eurooppaa järjestetään kulttuuriperintöön liittyviä tapahtumia ja aktiviteetteja. Tapahtumia järjestetään paitsi eurooppalaisella, myös kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Teemavuoden kansallinen avajaisjuhla järjestettiin 19.1. Helsingissä, jonne kokoontui lähes 200 kulttuuriperinnön ystävää eri puolelta Suomea.

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden tarkoituksena on, että yhä useampi kansalainen tutustuisi Euroopan kulttuuriperintöön ja kiinnostuisi siitä. Tämän myötä tunne kuulumisesta yhteiseen Eurooppaan vahvistuisi. Teemavuoden tunnus on: Kulttuuriperintömme – kun mennyt kohtaa tulevan.

Kaikki EU:n toimielimet ovat sitoutuneet myötävaikuttamaan teemavuoden toteutumiseen. Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, alueiden komitea sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjestävät tapahtumia teemavuoden kunniaksi.

EU myös rahoittaa kulttuuriperintöä tukevia hankkeita. Luova Eurooppa -ohjelmassa on käynnistetty ehdotuspyyntö, jonka avulla pyritään löytämään teemavuoteen liittyviä yhteistyöhankkeita. Myös Erasmus +, Kansalaisten Eurooppa, Horisontti 2020 ja muut EU:n ohjelmat tarjoavat muita mahdollisuuksia.

Lisätietoja teemavuodesta löydät täältä.