European Innovation Scoreboard 2017 tarjoaa interaktiivisen työkalun datan tarkasteluun

Euroopan innovaatioiden tulostaulukosta (European Innovation Scoreboard: EIS) on tänä vuonna saatavilla interaktiivinen työkalu, joka mahdollistaa tarkemman analyysin jäsenmaiden innovaatiosuorituskyvystä. Työkalu tarjoaa tietoa seuraavissa kategorioissa: human resources, research systems, innovation-friendly environment, finance & support, firm investments, innovators, linkages, intellectual assets, employment impacts ja sales impacts. Työkalun avulla voi katsoa yhden maan suorituskykyä eri kategorioissa, tai vertailla maita keskenään.

Tämän vuoden EIS:n tulokset julkaistiin kesäkuussa. Lue EU-toimiston uutinen aiheesta täältä.